Έντεκα περιβαλλοντικές οργανώσεις ζήτησαν από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας παράταση της προθεσμίας δημόσιας διαβούλευσης για νομοσχέδιο που σχετίζεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, επικρίνοντας τη μιάμιση εργάσιμη ημέρα που επιτρέπεται για δημόσια διαβούλευση.

Το νομοσχέδιο αναρτήθηκε διαδικτυακά την Παρασκευή (24 Φεβρουαρίου) και η προθεσμία λήγει την επόμενη Τρίτη (28 Φεβρουαρίου), με τη Δευτέρα να είναι αργία.

Σε ανακοίνωσή τους, οι οργανώσεις ανέφεραν ότι απαιτείται «τουλάχιστον» ένας μήνας για να μελετηθεί και να σχολιαστεί το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει ρυθμίσεις που καλύπτουν από τις παράκτιες και τουριστικές υποδομές έως τους κανονισμούς πολεοδομίας και δασικής γης και από θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως νομοθετικές αλλαγές στη διαχείριση απορριμμάτων .

Οι φορείς που υπέγραψαν το αίτημα είναι η Anima, ο Αρχέλων, η Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστώ, η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, η Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ελληνική Εταιρεία, η Greenpeace, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Μεσογειακής Φύσης, η Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, η Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Πρέσπα και WWF Ελλάς.

Από news