Οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας χρωστούν συνολικά 367.067.027,54 ευρώ για την έκτακτη εισφορά 90% που τους επιβλήθηκε από την κυβέρνηση ως μέρος του πακέτου στήριξης για την αντιστάθμιση της εκτίναξης των τιμών του ρεύματος, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Το ποσό αυτό βασίζεται στην αύξηση του μεικτού περιθωρίου κέρδους τους για την περίοδο Οκτωβρίου 2021-Ιουνίου 2022 και είναι πληρωτέο έως τις 30 Δεκεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με τον υπουργό, τις επόμενες ημέρες θα βεβαιωθούν και τα υπόλοιπα ποσά που υπολογίζουν οι εφορίες, ύψους 6.478.194,19 ευρώ. Έτσι, το συνολικό ποσό της έκτακτης εισφοράς για την εν λόγω περίοδο ανέρχεται σε 373.545.221,73 ευρώ.

Σταϊκούρας είπε ότι από τον Ιούλιο του 2022 έως το τέλος Νοεμβρίου 2022 έχει εισπραχθεί μέσω του μηχανισμού παρακράτησης υπερβάλλοντος εσόδων στο χρηματιστήριο ενέργειας το ποσό των 2.568.412.721,83 ευρώ, εκ των οποίων τα 979.692.524,78 ευρώ αφορούν υπερκέρδη από φυσικό αέριο και τεχνολογίες φυσικού αερίου 1,505. ευρώ αφορά υπερκέρδη από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Με βάση τα παραπάνω και εξαιρουμένων των ΑΠΕ, από τις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχουν παρακρατηθεί κέρδη συνολικού ύψους 1.353.237.746,51 ευρώ.

Από news