Οι τράπεζες βλέπουν το 2023 ως έτος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς είναι αυτές που θα επωφεληθούν από τα προγράμματα του νόμου για τα επενδυτικά κίνητρα, του νέου Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γνωστό στην Ελλάδα ως ΕΣΠΑ) και του Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του τόσο στις μικρές όσο και στις μεσαίες επιχειρήσεις, προσφέροντας χαμηλότοκα δάνεια για το τμήμα που προέρχεται από το RRF.

Μέσω του προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και των δύο δράσεων για την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση, που αναμένονται στο τέλος του μήνα, το νέο ΕΣΠΑ ανοίγει τη φάση των επιδοτήσεων μαζί με το κεφάλαιο επενδυτικά κίνητρα και θα λειτουργήσει ως ενίσχυση στις επενδυτικές πρωτοβουλίες των ΜΜΕ με με στόχο την προσαρμογή τους στο νέο περιβάλλον της ψηφιακής εποχής και της πράσινης επιχειρηματικότητας.

Οι χρηματοδοτικοί προϋπολογισμοί των τραπεζών για τη στήριξη ΜΜΕ ενισχύονται από τα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας που ήδη τρέχουν και εξασφαλίζουν χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους, καθώς και από αυτά που πρόκειται να δρομολογηθούν εντός του 2023, των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 2. δισεκατομμύρια ευρώ. Με βάση τον σχεδιασμό των νέων προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, το κόστος χρήματος θα μειωθεί τουλάχιστον κατά 40%, ενώ το επιτόκιο θα επιδοτηθεί για τα πρώτα χρόνια, στην περίπτωση των αναπτυξιακών επενδυτικών έργων.

Οι χρηματοοικονομικές επιλογές που παρέχουν οι τράπεζες μέσω των καθιερωμένων γραμμών ρευστότητας για κεφάλαιο κίνησης και χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων συμπληρώνονται από τις συνεργασίες που έχουν ξεκινήσει και ανανεώνονται κάθε χρόνο με υπερεθνικούς οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Τα πρώτα προγράμματα έχουν ήδη εμφανιστεί στις τράπεζες και αναμένεται να εμπλουτιστούν μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου, με στόχο μέσω των διευκολύνσεων που παρέχουν –όπως η εγγύηση μέρους του δανείου– να εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες τιμολόγησης, σε μια περίοδο που οι τόκοι τα ποσοστά πλήττουν τις ΜΜΕ.

Από news