Εκτός από τους γνωστούς επιβατηγούς φορτωτές που κυριαρχούν στα μεγαλύτερα εμπορικά θαλάσσια δρομολόγια, υπάρχουν πολλές μικρότερες εταιρείες που πραγματοποιούν ελάχιστα χρησιμοποιημένες συνδέσεις μεταξύ νησιών ή μεταξύ νησιών και της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Υπάρχουν 25 εταιρείες με συνδυασμένο στόλο 57 μικρών πλοίων, πολύ μικρότερα από τα μεγάλα πλοία στα κύρια δρομολόγια. Συνδέουν προορισμούς όπως οι Μικρές Κυκλάδες ή η Κρήτη με τα γύρω νησιά ή με εξίσου απομακρυσμένους προορισμούς της ηπειρωτικής χώρας.

Τρεις από τις 25 εταιρείες θεωρούνται μεσαίου μεγέθους και έχουν συνδυασμένο στόλο 20. Όμως οι άλλες 22, στις οποίες ανήκουν συνολικά 37 πλοία μεταξύ τους, είναι πραγματικά μικρές, ακόμη και οικεία. Και το τελευταίο, ειδικά, ενώ εξυπηρετεί τον περιστασιακό περιπετειώδη τουρίστα που αναζητά έναν προορισμό εκτός απροόπτου, εξυπηρετεί κυρίως τις ανάγκες των ντόπιων, επιτελώντας έτσι μια ουσιαστική υπηρεσία.

Αυτοί οι μικροί ιδιοκτήτες γνωρίζουν από κοντά τους ντόπιους. Πράγματι, οι περισσότεροι από αυτούς είναι επίσης ντόπιοι, δίνοντας διαφορετική σημασία στη λέξη «προσωπική υπηρεσία».

Αν προσθέσουμε και τα 43 πλοία των μεγάλων επιβατηγών, όπως η Attica Enterprises, η Minoan Lines και η ΑΝΕΚ, υπάρχουν 100 πλοία που εξυπηρετούν 115 νησιά και τα συνδέουν είτε μεταξύ τους είτε με την ηπειρωτική χώρα με τακτικά δρομολόγια αυτό το καλοκαίρι.

Παρά το μικρό τους μέγεθος –κατέχουν από ένα έως τρία πλοία– οι 22 μικρότερες εταιρείες δεν είναι, ως επί το πλείστον, γραφικές επιχειρήσεις μαμά και ποπ.

«Παρά το γεγονός ότι είναι αυστηρά τοπικές, πολλές από τις μικρές επιχειρήσεις είναι καινοτόμοι φορείς εκμετάλλευσης», αναφέρει μια έκθεση της XRTC Business Consultants με έδρα τον Πειραιά. «Υιοθετούν προγράμματα μπόνους που βασίζονται σε κάρτες, έχουν online κρατήσεις, διαδικτυακό έλεγχο και ηλεκτρονικά εισιτήρια, όπως και οι μεγαλύτερες πρέπει επίσης να υιοθετήσουν εταιρικό προφίλ για να μπορούν να αντλούν κεφάλαια από τις τράπεζες», λέει.

Η μεγαλύτερη από τις μεσαίου μεγέθους εταιρείες, η Seajets, λειτουργεί μόνο σε περίοδο αιχμής, εξυπηρετώντας 33 νησιά των Κυκλάδων και συνδέοντας επίσης πολλά με τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς και ένα λιμάνι στο νησί της Κρήτης.

Από news