Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 100 ευρώ σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε η Κυπριακή Στατιστική Υπηρεσία (CyStat) την Τετάρτη. Έφτασαν τα 2.081 €, έναντι 1.982 € την ίδια περίοδο του 2021, σημειώνοντας αύξηση 5%.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ανδρών κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022 υπολογίζονται σε 2.248 € και για τις γυναίκες σε 1.879 €. Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2021, οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές ανδρών και γυναικών εργαζομένων σημείωσαν αύξηση 4,8% και 5,3% αντίστοιχα.

Οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022, εποχικά προσαρμοσμένες, υπολογίζονται σε 2.163 € και σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2022 είναι 0,6% υψηλότερες.

Η Στατιστική Υπηρεσία σημείωσε ότι κατά το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2021 ίσχυαν τα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές, καθώς το ποσό που ελήφθη υπόψη ήταν αποδοχές που καταβάλλονται από τον εργοδότη και δεν περιλαμβάνεται κανένα ποσό που καταβάλλεται ως επίδομα στο πλαίσιο των συστημάτων.

Από news