Από τον Ιούλιο του 2022, τα επιτόκια δανεισμού στην Κύπρο έχουν αυξηθεί κατά 3,5%, θέτοντας τους δανειολήπτες σε δύσκολη θέση με επικίνδυνα αυξανόμενες αποπληρωμές δανείων. Οι τράπεζες τώρα αναζητούν τρόπους για να ανακουφίσουν την κατάσταση και μπορεί να έχουν βρει έναν τρόπο να προσφέρουν κάποιο «χώρο ανάσας» στους δανειολήπτες με στεγαστικά δάνεια.

Οι τράπεζες αναμένεται να ανακοινώσουν σύντομα ένα μέτρο που θα παρέχει στους αξιόπιστους δανειολήπτες αποζημίωση κάποιου ποσού στο τέλος του έτους. Το μέτρο αυτό θα ισχύει για στεγαστικά δάνεια ύψους έως 350.000 ευρώ, που συνδέονται με το βασικό επιτόκιο Euribor ή της ΕΚΤ και τα οποία είναι ενημερωμένα. Ορισμένες τράπεζες μπορεί να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη δόση με το καθορισμένο επιτόκιο, αλλά θα υπάρχει ένα όριο και οποιαδήποτε πληρωμή πάνω από αυτό θα επιστραφεί στον δανειολήπτη στο τέλος του έτους. Το δάνειο πρέπει να εξυπηρετείται κανονικά πριν και μετά την ανακοίνωση του μέτρου.

Υπολογίζεται ότι μόνο οι τράπεζες στην Κύπρο έχουν 2-3 δισ. ευρώ σε στεγαστικά δάνεια που πληρούν τα κριτήρια αυτού του μέτρου, εξαιρουμένων των δανείων από εταιρείες που αγοράζουν πιστώσεις. Αναμένεται ανακοίνωση τον Μάιο, με πιέσεις από το υπουργείο Οικονομικών να διατηρήσει την κυπριακή οικονομία σε καλή κατάσταση. Ωστόσο, δεν μπορούν να το ανακοινώσουν όλες οι τράπεζες καθώς μπορεί να μην ταιριάζει με το δανειστικό τους προφίλ.

Από news