Οι κυπριακές τράπεζες έχουν σημειώσει πρόοδο, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα για να είναι στο ίδιο επίπεδο με άλλες τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο τρέχον επίπεδο ανάπτυξής τους, σύμφωνα με έκθεση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας .

Σε αντίθεση με τις τράπεζες που εμπλέκονται στην τραπεζική κρίση του 2013, έχουν σημειώσει πρόοδο τα τελευταία 10 χρόνια, αν και αποδεικνύεται ότι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Σύμφωνα με στοιχεία του SSM, οι κυπριακές τράπεζες έχουν πολύ χαμηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE), υψηλό δείκτη κόστους προς έσοδα και αναλογία μη εξυπηρετούμενων δανείων που, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί μέσω πωλήσεων, διαγραφών, και οι συμβατικές μέθοδοι μείωσης, συνεχίζουν να είναι οι υψηλότερες μεταξύ όλων των κρατών της Ε.Ε.

Με μόλις 0,32%, η Κύπρος έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ROE μεταξύ όλων των χωρών, σύμφωνα με τα στοιχεία του SSM για το τρίτο τρίμηνο του 2022. Μόνο η Μάλτα, με αρνητικό ROE 1,36%, είναι χαμηλότερη από την Κύπρο. Τράπεζες από 16 άλλα έθνη επιδεικνύουν ανώτερη ικανότητα στον δείκτη που μετρά πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιούν οι κυπριακές τράπεζες τα κεφάλαιά τους για να παράγουν κέρδη.

Ο δείκτης κόστους των κυπριακών τραπεζών είναι ο χειρότερος από οποιοδήποτε κράτος στην ΕΕ, στο 84,7% το τρίτο τρίμηνο του 2022.

Από news