Ο συνολικός δείκτης φερεγγυότητας του κυπριακού τραπεζικού τομέα διαμορφώθηκε στο 21,2% στα τέλη Δεκεμβρίου 2022, όσο και τον Σεπτέμβριο του 2022, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με βασικούς συγκεντρωτικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες για τον κυπριακό τραπεζικό τομέα, από την ΚΤΚ, καταγράφηκε ετήσια αύξηση 50 μονάδων βάσης.

Ο δείκτης CET1 του κυπριακού τραπεζικού τομέα το τέταρτο τρίμηνο του 2022 ανήλθε στο 17,7%, σημειώνοντας μείωση 0,3% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2022, παραμένοντας όμως σταθερός σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, η αποτελεσματικότητα των τραπεζών παρουσιάζει βελτίωση, καθώς ο δείκτης κόστους προς έσοδα μειώθηκε στο 68,7% τον Δεκέμβριο του 2022, έναντι 82,6% τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Όσον αφορά τα έσοδα, τα καθαρά έσοδα από τόκους το τέταρτο τρίμηνο του 2022 ανήλθαν στο 68,7% των συνολικών εσόδων έναντι 74,3% το προηγούμενο τρίμηνο.

Επιπλέον, τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ανήλθαν στο 25,5% των συνολικών εσόδων το τέταρτο τρίμηνο του 2022, μειωμένα κατά 3,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο αλλά αυξημένα κατά 0,2% σε ετήσια βάση.

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2022, τα συνολικά δάνεια αντιπροσώπευαν το 40,1% του συνόλου του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα έναντι 41,2% το προηγούμενο τρίμηνο και μειωμένα κατά 2,4% σε ετήσια βάση.

Τα μετρητά και τα μετρητά που κατατέθηκαν στις κεντρικές τράπεζες ανήλθαν στο 38,9% του συνόλου του ενεργητικού το τέταρτο τρίμηνο, έναντι 37,3% το προηγούμενο τρίμηνο.

Από news