Οι επιχειρήσεις στην Κύπρο αναμένουν περαιτέρω αύξηση του κόστους ενέργειας και πρώτων υλών τους επόμενους έξι μήνες, παράγοντες που ήδη κατατάσσονται από τις εταιρείες ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η CMRC Cypronetwork, σε συνεργασία και με τη χορηγία την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

Παρά αυτές τις εκτιμήσεις, το 11% των εταιρειών αναμένει ότι η επιχειρηματική τους κερδοφορία θα αυξηθεί τους επόμενους έξι μήνες, ενώ μόνο το 37% προβλέπει ότι τα επιχειρηματικά τους κέρδη θα κατευθυνθούν νότια την ίδια περίοδο.

Είναι επίσης ιδιαίτερα εντυπωσιακό ότι τέσσερις στις 10 επιχειρήσεις εκτιμούν ότι παρά τις αυξήσεις του κόστους τους επόμενους έξι μήνες, η κερδοφορία τους θα παραμείνει ανεπηρέαστη.

Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης ότι παρά τον βαρύ χειμώνα που αναμένεται να πλήξει την οικονομία, οι κυπριακές επιχειρήσεις είναι μάλλον αισιόδοξες για την επόμενη περίοδο. Από τις πιο αισιόδοξες είναι αυτές του τουριστικού τομέα. Αυτές, μαζί με το λιανικό εμπόριο, ήταν η πλειοψηφία εκείνων των επιχειρήσεων που παρουσίασαν αύξηση κερδοφορίας, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Αυτή η ποσοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους σε δείγμα 252 επιχειρήσεων.

Από news