Πάνω από το 80% των επιχειρήσεων στην Κύπρο με 10 ή περισσότερους υπαλλήλους παρείχαν στο προσωπικό τους κινητές συσκευές με πρόσβαση στο Διαδίκτυο και επαγγελματικά email το 2022, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και το ηλεκτρονικό εμπόριο σε επιχειρήσεις που δημοσιεύθηκαν. την Πέμπτη από την Κυπριακή Στατιστική Υπηρεσία (CyStat).

Η έρευνα εξέτασε την απομακρυσμένη πρόσβαση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, τις ταχύτητες σύνδεσης στο Διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα ποσοστά εξειδικευμένου προσωπικού ΤΠΕ στις επιχειρήσεις.

Το 2022, το 85,9% των επιχειρήσεων με 10 ή περισσότερους υπαλλήλους πρόσφεραν φορητές συσκευές που επέτρεπαν τη σύνδεση κινητής τηλεφωνίας στο διαδίκτυο μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας για επαγγελματικούς σκοπούς. Σύμφωνα με την έρευνα, το 81,4% όλων των επιχειρήσεων παρείχε απομακρυσμένη πρόσβαση στο σύστημα email τους, το 68,7% παρείχε εξ αποστάσεως πρόσβαση στα έγγραφα της επιχείρησης – συμπεριλαμβανομένων υπολογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων ή άλλων αρχείων – και το 64,8% παρείχε απομακρυσμένη πρόσβαση στις επιχειρηματικές εφαρμογές της επιχείρησης ή λογισμικό.

Επιπλέον, το 59% όλων των επιχειρήσεων έχουν πραγματοποιήσει εξ αποστάσεως συσκέψεις μέσω Διαδικτύου.

Ωστόσο, λιγότερο από μία στις τέσσερις επιχειρήσεις στην Κύπρο (24,5%) απασχολούσε ειδικούς στις ΤΠΕ.

Από news