Η Ελλάδα μπορεί να μην έχει επιβάλει υποχρεωτικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας όπως άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον αντίκτυπο της ραγδαίας αύξησης των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να αυτορυθμίζουν την κατανάλωσή τους για να μειώσουν το κόστος.

Ενδεικτικά, τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ δείχνουν πτώση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας τον Ιούλιο, με νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέσης και χαμηλής τάσης να μειώνουν την κατανάλωση κατά 27,566% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Επιπλέον, μείωση 27,542% παρουσίασε και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρήσεων υψηλής τάσης τον ίδιο μήνα, μετά από αυξήσεις 8,39% και 13,5% τον Ιούνιο και τον Μάιο αντίστοιχα σε σύγκριση με τους ίδιους μήνες του 2021, αλλά, σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου, αυτό αποδίδεται στη μείωση της κατανάλωσης κατά 50% από την μεταλλευτική εταιρεία Λάρκο τον Ιούλιο και δεν αντικατοπτρίζει αντίστοιχη τάση στην εγχώρια ενεργοβόρα βιομηχανία.

Οι καιρικές συνθήκες θα αποτελέσουν σημαντικό δείκτη για την πορεία της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στην Ελλάδα και συνολικά στην Ευρώπη, η οποία ευελπιστεί σε έναν ήπιο χειμώνα για να αντιμετωπίσει τις υψηλές τιμές και την ενεργειακή επάρκεια.

Ομοίως, η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου παρουσιάζει επίσης πτωτική τάση από τον Απρίλιο, κυρίως ως αποτέλεσμα της μείωσης της κατανάλωσης από τα διυλιστήρια, τα οποία συγκαταλέγονται στους μεγάλους καταναλωτές και έχουν υποκαταστήσει το ακριβό φυσικό αέριο με νάφθα για μείωση του λειτουργικού κόστους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία Ιουλίου του Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Αερίου (ΔΕΣΦΑ), η κατανάλωση φυσικού αερίου οικιακής χρήσης μειώθηκε κατά 12,8% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, από 6.687.745.973 κιλοβατώρες σε 5.829.330.209 kWh.

Από news