Τα έσοδα του κράτους κυρίως από τον φόρο προστιθέμενης αξίας αλλά και από τον φόρο εισοδήματος έχουν οδηγήσει σε αύξηση των δημοσίων εσόδων μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου.

Σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί, το πλεόνασμα είσπραξης ξεπερνά τα 4,8 δισ. ευρώ, εξέλιξη που πιθανότατα θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ο ΦΠΑ ενίσχυσε τον προϋπολογισμό με επιπλέον 190 εκατ. ευρώ κάθε μήνα πάνω από τον στόχο, ώστε να έχουν εισπραχθεί 1,7 δισ. ευρώ επιπλέον από την αρχή του έτους. Ο πληθωρισμός –και ιδιαίτερα οι υψηλότερες τιμές των καυσίμων– συνέβαλε καθοριστικά στην αύξηση των εσόδων από αυτή την πηγή και εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του έτους το επιπλέον ποσό από τον ΦΠΑ θα είναι περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του φόρου εισοδήματος, με επιχειρήσεις και ιδιώτες να έχουν πληρώσει επιπλέον 1,5 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο του προϋπολογισμού.

Η αύξηση των εσόδων σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση των δαπανών οδήγησε στη δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος 52 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 5,943 δισ. ευρώ.

Τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 40,56 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του έτους, 4,82 δισ. ευρώ ή 13,5% υψηλότερα από τον στόχο που περιλαμβάνεται στην έκθεση που συνοδεύει τον προϋπολογισμό του 2022 (τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48,364 δισ. ευρώ).

Αυτή η υπεραπόδοση οφείλεται στα αυξημένα έσοδα ΦΠΑ, τα οποία ανήλθαν σε 15,6 δισεκατομμύρια ευρώ και ξεπέρασαν τον στόχο του κατά 1,70 εκατομμύρια ευρώ. τις αυξημένες εισπράξεις από τη φορολογία ακινήτων, που ανήλθαν σε 2,24 δισ. ευρώ και είναι 643 εκατ. ευρώ πάνω από τον δημοσιονομικό στόχο. την υψηλότερη είσπραξη φόρου εισοδήματος, η οποία ανήλθε σε 12,5 δισ. ευρώ για να ξεπεράσει τον στόχο κατά 1,51 δισ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 4,34 δισ. ευρώ, 917 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022 ανήλθαν σε 48,245 δισ. ευρώ και ήταν 641 εκατ. ευρώ χαμηλότερες από τον στόχο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αναβολή των πληρωμών για προγράμματα αμυντικών προμηθειών κατά 656 εκατ. ευρώ.

Οι πληρωμές για κατασχέσεις εξασφαλίσεων μειώθηκαν επίσης κατά 456 εκατ. ευρώ.

Από news