Οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι βρίσκονται σε αγώνα αγώνα το τελευταίο διάστημα προκειμένου να εξασφαλίσουν την απαιτούμενη ρευστότητα για τη συμμετοχή τους στις συμβάσεις έργων παραχώρησης και σύμπραξης δημόσιου ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) που έχουν προκηρυχθεί την τελευταία διετία, καθώς και σε αυτές που θα ανακοινωθούν στο τους επόμενους μήνες.

Στο πλαίσιο αυτό, οι όμιλοι λαμβάνουν μέτρα αναδιάρθρωσης, με επίκεντρο την πώληση άκρως επικερδών δραστηριοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ταυτόχρονα, πωλούνται περισσότερα ασημικά, όπως μερίδια σε υφιστάμενες εταιρείες παραχώρησης, δεδομένου ότι τα νέα έργα που προστίθενται στη φαρέτρα των ομίλων θα δημιουργήσουν σημαντικές ροές εσόδων για τις επόμενες δεκαετίες.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε έργα ΣΔΙΤ είναι κατά μέσο όρο 25%, με το υπόλοιπο ποσό της χρηματοδότησης που απαιτείται να είναι τραπεζικά δάνεια και η οικονομική συνεισφορά του κράτους. Αυτό σημαίνει ότι για τα έργα ΣΔΙΤ ύψους 5 δισ. ευρώ που έχουν ήδη ανακοινωθεί ή αναμένεται σύντομα, οι κατασκευαστικοί όμιλοι που τα διεκδικούν θα χρειαστούν ίδια κεφάλαια της τάξης του 1,25 δισ. ευρώ.

Εάν υπολογιστούν και τα κεφάλαια που απαιτούνται για τη συμμετοχή σε έργα παραχώρησης, ο συνολικός λογαριασμός αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Από news