Μεγάλα προβλήματα έχουν προκύψει στην αγορά λόγω της συμφόρησης στα επιδοτούμενα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων.

Με τα παλαιότερα προγράμματα του τύπου «Εξικόνομο» να μην έχουν ακόμη ολοκληρωθεί λόγω γραφειοκρατικών και άλλων δυσκολιών, αλλά με την προσθήκη νέων προγραμμάτων, η αγορά δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει, με τους ενδιαφερόμενους σε διαρκή αναζήτηση εργαζομένων για την πραγματική υλοποίηση έργων. καθώς και για τη ρευστότητα που απαιτείται για την κάλυψη της δικής τους συμμετοχής στο σχήμα.

Με το οικονομικό διακύβευμα να είναι πολύ υψηλό – τουλάχιστον 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις είναι διαθέσιμες, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό των σχεδιαζόμενων έργων να είναι τουλάχιστον διπλάσιο – η πρόκληση είναι να βρεθούν λύσεις και να υλοποιηθούν τα έργα προκειμένου να επιτευχθεί ο κύριος στόχος εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του κόστους για τα νοικοκυριά.

Η συρροή παραγόντων έχει δημιουργήσει μια σειρά από προβλήματα: Πρώτον, το τεχνικό ανθρώπινο δυναμικό της χώρας δυσκολεύεται να καλύψει τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Δεύτερον, η απότομη αύξηση του ενδιαφέροντος έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών. Το κόστος εγκατάστασης ηλιακού θερμοσίφωνα ή τοποθέτησης φωτοβολταϊκών αυξάνεται συνεχώς, καθώς το πάνω χέρι έχει αυτή τη στιγμή ο εγκαταστάτης και όχι ο πελάτης.

Τρίτον, οι συνεχείς αυξήσεις στις τιμές των υλικών εμποδίζουν την υλοποίηση των έργων, καθώς οι προϋπολογισμοί που υπολογίστηκαν πριν από τρία χρόνια πρέπει πλέον να καλύπτουν τις τρέχουσες τιμές.

Τέταρτον, οι εμπλεκόμενοι κάνουν λόγο για σημαντικές καθυστερήσεις στην πληρωμή των επαγγελματιών του κλάδου, ώστε ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δημιουργούνται ασφυκτικές συνθήκες ρευστότητας, με την αύξηση του κόστους δανεισμού μόνο να επιδεινώνει περαιτέρω το πρόβλημα.

Το πρόβλημα χρηματοδότησης έχει ήδη αρχίσει να τσιμπάει, ιδιαίτερα στο πρόγραμμα ηλιακής ενέργειας στον τελευταίο όροφο. Το συγκεκριμένο έργο προβλέπει την υποχρεωτική τοποθέτηση μπαταρίας που αυξάνει σημαντικά το κόστος επένδυσης. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται από τους επαγγελματίες με τους οποίους επικοινωνούν για να καλύψει το έργο ολόκληρο το κόστος, ύψους πολλών χιλιάδων ευρώ, και στη συνέχεια περιμένουν την εκταμίευση της επιδότησης.

Από news