Η άνοδος των επιτοκίων θα παράσχει μια σημαντική οπισθοδρόμηση στα κέρδη των ελληνικών τραπεζών φέτος και το επόμενο έτος, ανακοίνωσε την Πέμπτη η Eurobank Equities, αξιολογώντας την Alpha Bank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς ως «αγορά».

Σε μια έκθεση έρευνας, ανέφερε ότι οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών ήταν «εκτός συγχρονισμού με τα θεμελιώδη μεγέθη», σημειώνοντας αύξηση μόλις 3% μέχρι στιγμής φέτος και διαπραγματεύονται με απότομη έκπτωση 25% σε ομοτίμους στην περιφέρεια της Ευρώπης.

«Πολλά κακά νέα αποτιμώνται και πιστεύουμε ότι το ισοζύγιο κινδύνου-ανταμοιβής κλίνει προς τα πάνω μακροπρόθεσμα, δεδομένης της εξαιρετικά χαμηλής αποτίμησης, 0,3-0,5 φορές τιμής προς λογιστική αξία το 2023», είπε η έκθεση.

Αν και δεν αναμένεται ένα διαρκές ράλι βραχυπρόθεσμα, δεδομένης της αβεβαιότητας σχετικά με τον αντίκτυπο των υψηλότερων επιτοκίων στην οικονομική ανάπτυξη και την ποιότητα του ενεργητικού, υπάρχουν παράγοντες που θα αντισταθμίσουν τις παγκόσμιες μακροοικονομικές αντίξοες συνθήκες.

Οι ελληνικές τράπεζες θα επωφεληθούν από έναν νέο πιστωτικό κύκλο μετά από μια δεκαετία απομόχλευσης, ενώ οι αυξήσεις επιτοκίων θα ενισχύσουν τα καθαρά τους έσοδα από τόκους, ανέφερε η Eurobank Equities.

Η ελληνική οικονομία αποδεικνύεται επίσης ανθεκτική χάρη στον τουρισμό, ενώ η ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών έχει βελτιωθεί τα τελευταία τρία χρόνια.

«Εκτός από την υψηλότερη ευαισθησία τους στις αυξήσεις των επιτοκίων έναντι των ομολόγων της ΕΕ, οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιπλέον μοχλούς να τραβήξουν, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς μείωσης του κόστους και της επιτάχυνσης της δημιουργίας προμηθειών», αναφέρει η έκθεση.

Από news