Τον Ιούλιο του 2022 τα βασικά επιτόκια για τα περισσότερα δάνεια στην Ελλάδα κινήθηκαν σε θετικό έδαφος, από το μηδέν όπου ήταν εδώ και αρκετά χρόνια. Τα δάνεια τιμολογούνται συνήθως με βάση το υψηλότερο επιτόκιο μεταξύ του Euribor τριών μηνών και των επιτοκίων αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο τέλος του προηγούμενου μήνα. Με βάση αυτόν τον κανόνα, για ένα τυπικό κυμαινόμενο στεγαστικό δάνειο στην ελληνική αγορά, με περιθώριο 1,40% και διάρκεια 30 ετών, από τον Ιούλιο η μηνιαία δόση που απαιτείται για την αγορά του ίδιου κεφαλαίου αυξάνεται συνεχώς.

Σήμερα για την αγορά του ίδιου δανείου με τα παραπάνω χαρακτηριστικά απαιτείται μηνιαία δόση 25% μεγαλύτερη από αυτή του Ιουλίου, ενώ η ίδια δόση με αυτή του Ιουλίου αγοράζει ένα δάνειο σήμερα 20% μικρότερο. Για παράδειγμα, τον Ιούλιο για την αγορά δανείου 100.000 ευρώ απαιτούνταν μηνιαία δόση 346 ευρώ. Αυτή η ίδια δόση σήμερα αγοράζει δάνειο σχεδόν 80.000 €.

Με βάση την ανάλυση των μεγάλων διεθνών τραπεζών αλλά και τα μηνύματα που έστειλε η ΕΚΤ για επιθετική επιτοκιακή πολιτική μέχρι να τιθασευτεί ο υψηλός πληθωρισμός στην ευρωζώνη, τον Μάρτιο του 2023 οι διαφορές αυτές υπολογίζονται αντίστοιχα σε +42% και -30% και τον Ιούνιο του 2023 στο +48% και -32%.

Ως εκ τούτου, τον Ιούνιο του 2023 η αγορά ενός τυπικού στεγαστικού δανείου είναι πολύ πιθανό να απαιτεί μηνιαία πληρωμή που είναι σχεδόν 50% υψηλότερη από ό,τι απαιτούνταν πριν από ένα χρόνο (με βασικό επιτόκιο 3,25%).

Παρόμοια συμπεράσματα υπάρχουν για ένα παλιό δάνειο που έχει 20 χρόνια μέχρι τη λήξη του, ένα δάνειο που είναι από τα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας του 2000. Τον Ιούλιο, ένα τέτοιο δάνειο με υπόλοιπο 100.000 ευρώ είχε δόση 483 ευρώ, τον Νοέμβριο η δόση αυξάνεται κατά 82 ευρώ ή 17% και η εκτίμηση για τον Ιούνιο του 2023 είναι δόση που θα είναι 150 ευρώ ή 31% υψηλότερη.

Φυσικά, αυτές οι διαφορές θα είναι μικρότερες εάν οι αυξήσεις των επιτοκίων επιβραδυνθούν ή γίνουν μεγαλύτερες εάν δούμε επιτάχυνση της αύξησης των επιτοκίων. Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι μπροστά στον πολύ ορατό κίνδυνο ύφεσης στην Ευρώπη, ο οποίος επιδεινώνεται από τις αυξήσεις των επιτοκίων, η ΕΚΤ θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα την αντιμετώπιση του υψηλού πληθωρισμού, η πορεία του οποίου θα καθορίσει τελικά τις τάσεις και στα επιτόκια.

* Ο Minos Moissis είναι ιδρυτικός εταίρος στην εταιρεία συμβούλων Synergon Partners.

Από news