Οι δηλώσεις εισοδήματος εγείρουν ζητήματα φοροδιαφυγής

Μια πρόχειρη ματιά στις φορολογικές δηλώσεις το 2022 εγείρει υποψίες για εκτεταμένη φοροδιαφυγή, ειδικά μεταξύ των αυτοαπασχολούμενων.

Σε πολλές περιπτώσεις, είναι δύσκολο να συνδυαστούν τα δηλωθέντα ποσά με άτομα που επιζούν, πόσο μάλλον να ζουν με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.

Επίσης, δεδομένου ότι η κυβέρνηση στηρίζει τις πολιτικές πρόνοιας της σε αυτά τα δηλωθέντα εισοδήματα, η έλλειψη αληθών δηλώσεων παραμορφώνει αυτήν την πολιτική.

Αυξάνει την αξιοπιστία, για παράδειγμα, να πιστεύει κανείς ότι το 40% των νοικοκυριών έχει ετήσιο εισόδημα κάτω των 5.000 ευρώ ή ότι μόνο το 17% όσων υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις κερδίζουν πάνω από 20.000 ευρώ.

Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, των οποίων το εισόδημα φορολογείται πριν πραγματικά πληρωθούν, έχουν ελάχιστα περιθώρια απόκρυψης εισοδημάτων, εκτός εάν έχουν δεύτερη δουλειά όπου πληρώνονται κάτω από το τραπέζι ή κρύβουν εισόδημα για ενοίκια στα ακίνητά τους. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι ενοικιαστές δηλώνουν και δαπάνη πληρωμής ενοικίου, η τελευταία τακτική είναι μια ριψοκίνδυνη πρόταση.

Από τα 6,47 εκατομμύρια που υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις το 2022, τα 2,558 εκατομμύρια, ή το 39,53%, δήλωσαν εισόδημα των νοικοκυριών κάτω των 5.000 ευρώ. Μεταξύ αυτών, 660.000 δήλωσαν μηδενικό εισόδημα.

Ο τελευταίος αριθμός φυσικά περιλαμβάνει νέους που δεν έχουν ακόμη εισέλθει στην αγορά εργασίας αλλά υποχρεούνται, εφόσον έχουν ωριμάσει, να υποβάλλουν δηλώσεις ανεξαρτήτως. Δεν μπορούν όμως να αποτελούν το 10% του συνόλου.

Άλλα 1,263 εκατ. (19,52%) δήλωσαν εισόδημα νοικοκυριού από 5.000 € έως 10.000 €, 876.000 (13,54%) από 10.000 € έως 15.000 €, 659.000 (10,18%) από 15.000 € έως 20.000 € (20.000 €) από 15.000 € έως 20.000 € (20.000 €) 30.000 €, 388.000 (5,99%) από 30.000 € έως 50.000 €, 106.000 (1,64%) από 50.000 € έως 100.000 € και 27.000 (0,42%) πάνω από 100.000 €.

Επίσης, μεταξύ των 101.437 επιχειρήσεων, οι περισσότερες μικρές, προσωπικές, οι 47.222 δήλωσαν ζημιές.

Το συνολικό δηλωθέν εισόδημα, περίπου 79,27 δισ. ευρώ, είναι 1 δισ. ευρώ υψηλότερο από το 2019, το τελευταίο έτος πριν από την πανδημία.

Από news