Η Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) σκοπεύει να δώσει έμφαση στη χρηματοδότηση και στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας και έχουν αναλογικά τα χαμηλότερα δάνεια από το τραπεζικό σύστημα, παράλληλα με την ψηφιοποίηση των προϊόντων της και Υπηρεσίες.

Η τράπεζα δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη υγιούς επιχειρηματικότητας μέσω ενός ολοκληρωμένου πλαισίου στήριξης των ΜΜΕ μέσω χρηματοδότησης και συμβουλευτικής καθοδήγησης για την υλοποίηση έργων πράσινης ανάπτυξης, ψηφιακού μετασχηματισμού, καινοτομίας και εξωστρέφειας, προετοιμάζοντας έτσι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η στρατηγική της Εθνικής παρουσιάστηκε στο Business Banking Forum την Πέμπτη και έχει παραδώσει 1,5 δισ. ευρώ νέα κεφάλαια σε ΜΜΕ τα τελευταία τρία χρόνια, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς της τράπεζας στη χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων στο 26% ετησίως το 2022 και στο 30% το 2023 μέχρι σήμερα. .

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Παύλος Μυλωνάς υποστήριξε στο συνέδριο ότι «η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε μια σπάνια θετική στιγμή, καθώς αναπτύσσεται με ισχυρούς ρυθμούς, γίνεται πιο ανταγωνιστική και εξωστρεφής, ενώ τα ξένα funds κοιτάζουν τη χώρα με ενδιαφέρον».

Από news