Δύο στους τρεις δανειολήπτες που έφτασαν στο προτελευταίο βήμα πριν την οριστική υποβολή της αίτησής τους για ένταξη στο πρόγραμμα επιδότησης δόσεων στεγαστικού δανείου, το έχουν ακυρώσει με δική τους πρωτοβουλία, με αποτέλεσμα ο αριθμός των δικαιούχων να είναι μόλις 4.527 μέχρι σήμερα.

Πρόκειται για το πρόγραμμα στο οποίο οι τράπεζες επιδοτούν το 50% της αύξησης των δόσεων που βαρύνουν ευάλωτο δανειολήπτη στεγαστικού δανείου (ή δάνειο μικρής επιχείρησης με εξασφάλιση κύριας κατοικίας) λόγω της αύξησης των επιτοκίων. Προϋπόθεση για ένταξη στο πρόγραμμα είναι η έκδοση πιστοποιητικού ευάλωτου δανειολήπτη, αλλά η μέχρι σήμερα συμμετοχή στο πρόγραμμα έρχεται σε αντίθεση με τις αρχικές εκτιμήσεις για επιδότηση έως και 45.000 δικαιούχων.

Ο βασικός λόγος, σύμφωνα με τις τράπεζες, είναι ότι η πλειονότητα των δικαιούχων διστάζει να πατήσει το κουμπί για την τελική υποβολή της αίτησης, αρνούμενοι ουσιαστικά να άρουν το φορολογικό και τραπεζικό τους απόρρητο.

Ως αποτέλεσμα, μέχρι σήμερα, από τις 33.267 αιτήσεις που έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί (σε σύνολο 81.598 δανειοληπτών που έχουν επισκεφθεί την πλατφόρμα), οι 23.659 δεν έχουν προχωρήσει στο τελικό βήμα και έχουν ακυρώσει την αίτησή τους, παρά το γεγονός ότι οι αιτήσεις αυτές θεωρούνται ολοκληρωμένες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση της αίτησης και την έγκριση της επιδότησης είναι η γνωστοποίηση των εσόδων και όλων των περιουσιακών στοιχείων, όπως οι καταθέσεις που έχει κανείς σε όλες τις τράπεζες και όχι μόνο αυτές στις οποίες οφείλεται η οφειλή. Αν και η κατάργηση του απορρήτου είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να συμφωνήσει ένας δανειολήπτης κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα που δημιουργήθηκε στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, δεν ενεργοποιείται στην πραγματικότητα εάν δεν συμπληρώσει και υποβάλει οριστικά την αίτησή του.

Παρόλο που οι 23.659 αιτούντες είχαν συμπληρώσει όλα τα στοιχεία τους και είχαν κάνει όλα τα απαραίτητα βήματα για την ολοκλήρωση της αίτησης, έπαθαν κρύα στο τέλος και τελικά ακύρωσαν την αίτηση. ο προφανής λόγος, σύμφωνα με τις τράπεζες, είναι η απροθυμία τους να συναινέσουν στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου.

Από news