Οι χώρες της ΕΕ τροποποίησαν τη Δευτέρα προσχέδια κανόνων που αποσκοπούν στην παροχή παροχών σε εργαζομένους σε διαδικτυακές εταιρείες όπως η Uber και η Deliveroo, εν όψει των διαπραγματεύσεων με νομοθέτες της ΕΕ που θέλουν πιο ολοκληρωμένους κανόνες τόσο από τις κυβερνήσεις της ΕΕ όσο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το σχέδιο κανόνων που ανακοινώθηκε από την εκτελεστική εξουσία της ΕΕ στα τέλη του 2021 θα είναι μια παγκόσμια πρωτιά και αποτελεί μέρος μιας σειράς νομοθεσίας που αποσκοπεί στη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ διαδικτυακών και παραδοσιακών επιχειρήσεων.

Στο προσχέδιο τους που συμφωνήθηκε τη Δευτέρα, οι χώρες της ΕΕ προτείνουν οι εταιρείες να θεωρούνται εργοδότες εάν πληρούν τρία από τα επτά κριτήρια.

Τα κριτήρια είναι η επίβλεψη της απόδοσης των εργαζομένων μέσω ηλεκτρονικών μέσων, ο περιορισμός της δυνατότητάς τους να επιλέγουν το ωράριο εργασίας τους και ο περιορισμός των καθηκόντων τους, η αποτροπή εργασίας τους για τρίτους, ο καθορισμός ανώτατου ορίου αμοιβής, ο καθορισμός κανόνων για την εμφάνιση ή συμπεριφορά τους και ο περιορισμός την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν υπεργολάβους ή υποκατάστατα.

Το στέλεχος της ΕΕ είπε ότι οι κανόνες θα καλύπτουν περίπου 4,1 εκατομμύρια από τα 28 εκατομμύρια εργαζόμενους σε εταιρείες διαδικτυακών πλατφορμών σε 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο πρότεινε τις δικές του αλλαγές τον Φεβρουάριο, θέλει οι κανόνες να περιλαμβάνουν έναν ενδεικτικό κατάλογο κριτηρίων για να καθοριστεί εάν ένας εργαζόμενος είναι μισθωτός. Αυτά τα κριτήρια θα περιλαμβάνουν εάν ο εργαζόμενος υπόκειται σε σταθερό μισθό, καθορισμένο ωράριο και χρόνο εργασίας και επίβλεψη από τον εργοδότη.

Οι χώρες της ΕΕ δήλωσαν ότι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται για τη χρήση αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην εργασία όταν αυτές οι αποφάσεις τους αφορούν, ενώ οι νομοθέτες λένε ότι σημαντικές αποφάσεις δεν πρέπει να λαμβάνονται από αυτοματοποιημένα συστήματα.

Η Uber επέκρινε τις προτάσεις τόσο από χώρες της ΕΕ όσο και από νομοθέτες.

«Όπως έχουν αποδείξει πολλές χώρες σε όλη την Ευρώπη, υπάρχουν καλύτεροι τρόποι για να υποστηρίξουμε τις ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες χωρίς να αφαιρέσουμε την ανεξαρτησία και την ευελιξία που η πλειονότητα των εργαζομένων στην πλατφόρμα λέει ότι θέλει», δήλωσε η Αντιπρόεδρος της Uber, Anabel Diaz Calderon.

Οι Πλατφόρμες Παράδοσης Ευρώπης, μέλη της οποίας είναι οι Bolt, Deliveroo, Delivery Hero, Glovo, Uber και Wolt, ήταν εξίσου επικριτικές.

«Ενώ το κείμενο που εγκρίθηκε σήμερα φέρνει περισσότερη σαφήνεια από την αρχική πρόταση, εξακολουθεί να αποτυγχάνει να χαράξει μια αρκετά σαφή διαχωριστική γραμμή μεταξύ απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης και ελάχιστα βελτιώνει την κατάσταση των πραγματικά αυτοαπασχολούμενων», ανέφερε.

Οι χώρες της ΕΕ, οι νομοθέτες της ΕΕ και η Επιτροπή θα διευθετήσουν τώρα τις λεπτομέρειες προτού το προσχέδιο γίνει νομοθετικό.

Από news