Η τοπική αγορά ακινήτων πρόκειται να αποκομίσει σημαντικά οφέλη, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, από μια πιθανή αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας σε επενδυτικό επίπεδο για την Ελλάδα.

Στελέχη του κλάδου λένε ότι θα ήταν πολύ θετική εξέλιξη, καθώς μετά από 14 χρόνια η ελληνική αγορά ακινήτων θα επιστρέψει στην «ελίτ» των επενδυτικών προορισμών και θα γίνει ευκολότερη η προσέλκυση ξένων επενδυτικών ομίλων και κεφαλαίων.

«Υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή σχετικά με την υλοποίηση επενδύσεων από μια σειρά θεσμικών επενδυτών, καθώς υπάρχουν κανόνες που απαγορεύουν την τοποθέτηση κεφαλαίων σε χώρες κάτω του επενδυτικού βαθμού. Με άλλα λόγια, ακόμη κι αν υπήρχε μια επενδυτική ευκαιρία και ήταν διατεθειμένοι να αναλάβουν το ρίσκο, μια τέτοια επένδυση θα την έκοβε η επενδυτική επιτροπή του αντίστοιχου ομίλου, γιατί δεν επιτρέπεται η επένδυση σε χώρες που δεν έχουν θετική πιστοληπτική ικανότητα», λέει στην Καθημερινή ο Τάσος Κοτζαναστάσης, στέλεχος της παγκόσμιας επιτροπής διαχείρισης της ULI και Διευθύνων Σύμβουλος της διεθνούς εταιρείας διαχείρισης επενδύσεων σε ακίνητα 8G Group.

Η εξασφάλιση της επενδυτικής βαθμίδας σημαίνει ότι η ελληνική αγορά ακινήτων θα επανέλθει στο «ραντάρ» μεγάλων θεσμικών επενδυτών και κρατικών ομίλων που έχουν μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Πρόκειται για μια εξέλιξη που έρχεται σε αντίθεση με κερδοσκοπικές κινήσεις μερίδας φορέων που έχουν τοποθετηθεί στην Ελλάδα, με καθαρά βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, με στόχο την εξασφάλιση γρήγορου κέρδους και εξόδου από τη χώρα.

Ωστόσο, όπως προειδοποιεί ο Κοτζαναστάσης, δεν πρέπει να αναμένονται νέες επενδύσεις από μεγάλα ξένα funds, τουλάχιστον όχι άμεσα. «Αυτή την περίοδο, σε διεθνές επίπεδο, υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα και οι επενδυτές εμφανίζονται συγκρατημένοι. Πολλοί αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες με τη μορφή προβληματικών περιουσιακών στοιχείων», τονίζει.

Ένα από τα διαχρονικά προβλήματα της αγοράς είναι ότι είναι ρηχή, επομένως είναι δύσκολο να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας που μεγιστοποιούν την απόδοση μιας επένδυσης. Ένα άλλο βασικό σημείο είναι ότι όλοι οι ξένοι επενδυτές αυτής της εμβέλειας αναζητούν ακίνητα με πράσινα χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο της πολιτικής ESG που ακολουθούν. Τέτοια ακίνητα εξακολουθούν να είναι σπάνια σε αυτή την αγορά, αποτελώντας μια πολύ μικρή μειοψηφία σε σχέση με το συνολικό απόθεμα.

Από news