Η συνεισφορά του κλάδου της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην κυπριακή οικονομία εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 3 δισ. ευρώ φέτος, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση και την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, περισσότερες από 1.200 ξένες εταιρείες, κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας, δραστηριοποιούνται στην Κύπρο μέσω της Μονάδας Διευκόλυνσης Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εμπορίου, ενώ έχουν εκδοθεί 9.800 άδειες εργασίας σε ξένο εξειδικευμένο προσωπικό, κάτι που ενίσχυσε τις επενδύσεις και η εγχώρια κατανάλωση και κατά συνέπεια η αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Την ισχυρή επέκταση στον τομέα των ΤΠΕ στην Κύπρο έχει αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αναβάθμισε την πρόβλεψή της για αύξηση του ΑΕΠ φέτος κατά 2,4% σε 5,6%.

«Αυτό οφείλεται στην υψηλότερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη το δεύτερο τρίμηνο του έτους, στις καλύτερες από τις αναμενόμενες επιδόσεις του τουρισμού, καθώς και στον αντίκτυπο του διευρυνόμενου τομέα ΤΠΕ», ανέφερε η Επιτροπή στο τελευταίο της μετα-πρόγραμμα. έκθεση επιτήρησης.

Σε δηλώσεις του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Ευγένιος Ευγενίου, πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (Invest Cyprus), τόνισε τη σημασία του τομέα ΤΠΕ για την Κύπρο, καθώς εκτός από τη συμβολή του στην οικονομία, ο κλάδος συμβάλλει αποφασιστικά στη διαφοροποίηση της το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας και τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος.

Σύμφωνα με στοιχεία, η συνεισφορά του κλάδου των ΤΠΕ υπολογίζεται κοντά στα 3 δισ. ευρώ φέτος, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 58% σε σύγκριση με 1,9 δισ. ευρώ το 2021. Αν και ο τομέας ΤΠΕ περιλαμβάνει τοπικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών, η αύξηση άνω του 1 δισ. ευρώ, εν μέσω Η αυξανόμενη αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην προσέλκυση ξένων εταιρειών τεχνολογίας και εξειδικευμένου προσωπικού στην Κύπρο.

Η Κύπρος εφάρμοσε σχέδιο για την προσέλκυση ξένων εταιρειών τεχνολογίας και ταλέντων, το οποίο περιλαμβάνει ένα σχέδιο κινήτρων που κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο έχει εγκριθεί από τη Βουλή και υλοποιείται από την Invest Cyprus, το Υπουργείο Εμπορίου, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.

«Αυτή η επίδοση δεν είναι παρά καρπός συλλογικής προσπάθειας και δράσης κυβέρνησης, Βουλής, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα», πρόσθεσε ο Ευγενίου, σημειώνοντας ότι οι συλλογικές προσπάθειες αποφέρουν αποτελέσματα.

Από news