Τόσο ο ΟΟΣΑ όσο και το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής τόνισαν την Τρίτη ορισμένες απειλές για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων της Ελλάδας για το 2023 λόγω πιθανώς υψηλότερων τιμών ενέργειας, αυξήσεων επιτοκίων και των εκλογών, ρίχνοντας σκιά στην αισιόδοξη εικόνα του προϋπολογισμού μια μέρα μετά την κατατέθηκε. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, μια πιθανή δημοσιονομική αποτυχία θα μπορούσε επίσης να καθυστερήσει την επίτευξη του επενδυτικού βαθμού.

Στη γνωμοδότησή του σχετικά με το σχέδιο έκθεσης προϋπολογισμού, η PBO σημειώνει ότι θεωρεί ασφαλή την επίτευξη του φετινού δημοσιονομικού στόχου, αλλά εντοπίζει σημαντικές αβεβαιότητες για τον στόχο του επόμενου έτους. Ειδικότερα, ο επικεφαλής του PBO Φραγκίσκος Κουτεντάκης επισημαίνει τα εξής: «Οι αβεβαιότητες αφορούν κυρίως τις διεθνείς εξελίξεις, ιδιαίτερα τις τιμές της ενέργειας και το επίπεδο των επιτοκίων δανεισμού, που μπορεί να ανατρέψουν τόσο τις μακροοικονομικές όσο και τις δημοσιονομικές προβλέψεις και να απαιτήσουν διορθωτικές ενέργειες».

«Τονίζουμε επίσης τον πολιτικό κίνδυνο που μπορεί να προέλθει από τις πιθανές δυσκολίες σχηματισμού κυβέρνησης λόγω πολιτικών πεποιθήσεων και του οξυμένου κλίματος», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η έκθεση World Economic Outlook του ΟΟΣΑ υπογραμμίζει τον κίνδυνο ισχυρών δημοσιονομικών πιέσεων το δεύτερο εξάμηνο του έτους, εάν οι τιμές της ενέργειας είναι υψηλότερες από τις προβλεπόμενες ή παραμείνουν υψηλές το δεύτερο εξάμηνο, απαιτώντας περαιτέρω μέτρα στήριξης. Σε μια τέτοια περίπτωση, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ο επενδυτικός βαθμός κινδυνεύει και η πρόσβαση του ελληνικού κράτους στη χρηματοδότηση θα γίνει ακριβότερη και πιο δύσκολη. Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι τα spread μεταξύ γερμανικών και ελληνικών ομολόγων διευρύνθηκαν τον περασμένο χρόνο περισσότερο από ό,τι σε άλλες χώρες.

Όπως σημειώνει ο ΟΟΣΑ, η κυβέρνηση στήριξε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με «γενναιόδωρα κριτήρια επιλεξιμότητας» το 2022. Η συνέχισή τους το πρώτο εξάμηνο του 2023 θα κοστίσει στον προϋπολογισμό 1% του ΑΕΠ, ενώ το σχετικό αποθεματικό του προϋπολογισμού είναι 0,5% του ΑΕΠ.

Μεταξύ των κινδύνων, αναφέρει επίσης την πιθανότητα αυστηρότερων κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία, που θα μπορούσαν να πλήξουν τα σχετικά έσοδα της ελληνικής ναυτιλίας, τα οποία ανήλθαν στο 1,6% των συνολικών εσόδων από τη ναυτιλία το 2021.

Η έκθεση του ΟΟΣΑ υποστηρίζει επίσης ότι η αύξηση των επιτοκίων και η αβεβαιότητα θα επιβραδύνουν τις επενδύσεις, παρά τη βοήθεια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Προβλέπει αύξηση των επενδύσεων το 2023 μόνο κατά 2,7%, έναντι πρόβλεψης προϋπολογισμού για αύξηση 15,5%.

Από news