Το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για τον εκσυγχρονισμό του νόμου για τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση την Τετάρτη χωρίς ωστόσο να συμπεριληφθούν ορισμένες διατάξεις που αρχικά προτάθηκαν από ειδική επιτροπή και εγκρίθηκαν σε πρόσφατη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Μεταξύ αυτών των παραλείψεων είναι ο διορισμός τοπικών συντονιστών μεταμοσχεύσεων σε μονάδες εντατικής θεραπείας, που θεωρείται ζωτικής σημασίας για την προώθηση της δωρεάς οργάνων.

Επίσης, παραλείφθηκε η πρόταση η πρόσληψη προσωπικού για τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) να διενεργείται από τον ίδιο τον ΕΟΜ. Η πρόταση να εισαχθεί τέλος 1 ευρώ ανά συνεδρία αιμοκάθαρσης, προκειμένου ο ΕΟΜ να εξασφαλίσει την επαρκή χρηματοδότησή του, φαίνεται επίσης να έχει αφαιρεθεί. Αντίθετα, με κοινή υπουργική απόφαση θα εγκριθούν πρόσθετοι πόροι για τον ΕΟΜ πέραν της ετήσιας επιδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας.

Παρά αυτές τις παραλείψεις, το προσχέδιο έλαβε γενικά θετικές κριτικές. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, τα βασικά σημεία του προσχέδιου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση της Επιτροπής Ζωντανών Δοτών, την καθιέρωση της υποχρέωσης των μεταμοσχευτικών μονάδων να παρακολουθούν τον δότη τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και για το υπόλοιπο της ζωής τους. σαφείς διατάξεις σχετικά με το πότε αφαιρούνται όργανα, την εισαγωγή της έννοιας του καρδιακού θανάτου, τον κανόνα προτεραιότητας για επεμβάσεις αφαίρεσης και μεταμόσχευσης σε σχέση με άλλες χειρουργικές επεμβάσεις, τη θέσπιση κριτηρίων για την αξιολόγηση των κέντρων μεταμόσχευσης και ένα σύστημα παρακολούθησης αυτών των κριτηρίων.

Από news