Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (ΟΛΠ) ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του 2022 σημείωσαν μια ακόμη χρονιά ανάπτυξης, με κύκλο εργασιών 194,6 εκατ. ευρώ έναντι 154,2 εκατ. ευρώ το 2021, σημειώνοντας αύξηση 40,4 εκατ. ευρώ ή 26,2%.

Τα κέρδη προ φόρων για την ελεγχόμενη από την Cosco εταιρεία ανήλθαν σε 74,7 εκατ. ευρώ έναντι 49,2 εκατ. ευρώ τη χρήση 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 51,7%. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 52,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 43,9% έναντι 36,8 εκατ. ευρώ το 2021. Τέλος, το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανήλθε σε 1,04 ευρώ, αυξημένο κατά 65% έναντι 0,63 ευρώ το 2021.

Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν την καλύτερη απόδοση που πέτυχε ποτέ η OLP τόσο σε έσοδα όσο και σε κερδοφορία. Σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος, το 2022 ο κλάδος της κρουαζιέρας παρουσίασε σημαντική αύξηση τόσο στις λιμενικές προσεγγίσεις όσο και στην επιβατική κίνηση. Η συνολική επιβατική κίνηση το 2022 ανήλθε σε 880.416 έναντι 303.665 το 2021 σημειώνοντας αύξηση 190%.

Οι θέσεις ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων αυξήθηκαν επίσης κατά 79%, με 677 θέσεις σε σύγκριση με 379 το προηγούμενο έτος, ενώ οι αφίξεις homeporting αυξήθηκαν 100,5% από το 2021. Αύξηση κατέγραψε και η ακτοπλοϊκή δραστηριότητα, καθώς η συνολική επιβατική κίνηση το 2022 αυξήθηκε 26% με 14.976.394 επιβάτες από 11.896.187 το 2021.

Από news