Ο ελληνικός κρατικός προϋπολογισμός κατέγραψε πλεόνασμα 1,480 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο, έναντι στόχου για πλεόνασμα 917 εκατ. από έλλειμμα 1,199 δισ. ευρώ που αναφέρθηκε τον Ιανουάριο του 2022, ανέφερε την Τρίτη το υπουργείο Οικονομικών σε δελτίο για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ιανουαρίου. δεδομένα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα παρουσίασε πλεόνασμα 2,773 δισ. ευρώ, έναντι του στόχου του προϋπολογισμού για πρωτογενές πλεόνασμα 2,147 δισ. ευρώ και πρωτογενές πλεόνασμα 15 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού ήταν 7,166 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο, αυξημένα κατά 8,75 έναντι των στόχων, ενώ τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ήταν 7,611 δισ., αυξημένα κατά 11,1% από τους στόχους.

Τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 12% στα 4,928 δισ. ευρώ, τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 2,277 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 246 εκατ. από τους στόχους, τα έσοδα από φόρους κατανάλωσης ήταν 492 εκατ., μειωμένα κατά 34 εκατ. από τους στόχους, τα έσοδα από φόρους ακινήτων ήταν 120 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 17 εκατ. από τους στόχους και τα έσοδα από φόρους εισοδήματος ήταν 1,475 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 261 εκατ. έναντι των στόχων.

Οι φορολογικές δηλώσεις ανήλθαν συνολικά σε 445 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 184 εκατ. από τους στόχους, ενώ τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ήταν 601 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 86 εκατ. από τους μηνιαίους στόχους.

Οι δαπάνες του προϋπολογισμού ήταν 5,686 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 12 εκατ. από τους στόχους και κατά 632 εκατ. από τον Ιανουάριο του 2022. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν συνολικά σε 648 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 99 εκατ. από τους στόχους.

Από news