Με στόχο να φτάσει τους 500 υπαλλήλους μέχρι το τέλος του 2023, το Pfizer Center for Digital Innovation (CDI) στη Θεσσαλονίκη εκτελεί πάνω από 200 έργα υψηλής τεχνολογίας (κβαντικός υπολογισμός, μηχανική μάθηση κ.λπ.), πολλά από τα οποία συμβάλλουν στην επιτάχυνση της έρευνας για τα φάρμακα και ανακάλυψη, παγκόσμια ανάπτυξη προϊόντων και βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σε εκδήλωση για τη διετή πορεία του CDI, ο Nico Gariboldi, επικεφαλής του κόμβου καινοτομίας της Pfizer, είπε ότι ενώ το αρχικό σχέδιο ήταν να προσληφθούν 200 άτομα, σήμερα το CDI απασχολεί 420 άτομα. Μέχρι το τέλος του 2022 ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σε 450, φτάνοντας τους 500 μέχρι το τέλος του 2023.

Η εταιρεία έχει λάβει 20.000 βιογραφικά από επιστήμονες, με τον Gariboldi να τονίζει ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τους επιστήμονες να εργαστούν στο CDI. Τα τρία τέταρτα των εργαζομένων έχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα, το 87% είναι εξειδικευμένο στον πολύ δημοφιλή τομέα STEM (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά), ενώ το 35% είναι γυναίκες, όταν ο μέσος όρος στις εταιρείες είναι 15%. Παράλληλα, το 15% των προσληφθέντων ζούσε στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων και Έλληνες.

Κάνοντας έναν απολογισμό της διετής προόδου του CDI, ο Gariboldi τόνισε ότι η Pfizer δίνει προτεραιότητα στην ψηφιακή τεχνολογία για την υποστήριξη της ανακάλυψης φαρμάκων, τη δημιουργία προγνωστικών μοντέλων για την παραγωγή φαρμάκων, τη βελτίωση της επικοινωνίας γιατρού-ασθενούς κ.λπ.

Από news