Σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου τέθηκε σε ισχύ ο εθνικός κατώτατος μισθός της Κύπρου, σύμφωνα με διάταγμα που εξέδωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κυριάκος Κούσος. Ο εθνικός κατώτατος μισθός ορίζεται στα 940 ευρώ, αν και για τους πρώτους έξι μήνες απασχόλησης θα ανέλθει στα 885 ευρώ.

Η πρωτοβουλία θα ωφελήσει σημαντικά 40.000 εργαζόμενους με χαμηλό εισόδημα. Οι οικιακοί εργαζόμενοι, οι αγρότες και οι ιδιοκτήτες ζώων εξαιρούνται από τον εθνικό κατώτατο μισθό. Δεν περιλαμβάνονται επίσης άτομα που είναι εγγεγραμμένα σε μαθήματα για να αποκτήσουν πτυχίο ή επαγγελματικό πιστοποιητικό. Μια συμφωνία μεταξύ των μερών θα καταστήσει δυνατή την αφαίρεση του 15% για τα τρόφιμα και του 10% για τη διαμονή από το χρηματικό ποσό σε περιπτώσεις που ο εργοδότης παρέχει ένα από τα δύο. Ο εργαζόμενος μπορεί να εξαιρεθεί από την παρούσα ρήτρα της σύμβασης με προειδοποίηση 45 ημερών.

Επιπλέον, το διάταγμα δεν ισχύει για όσους τυγχάνουν προνομιακής μεταχείρισης βάσει εθιμικής σύμβασης ή άλλων κανόνων. Τα οφέλη μιας εταιρείας δεν θα επηρεαστούν εάν είναι καλύτερα από αυτά που αναφέρονται στο διάταγμα.

Ο εθνικός κατώτατος μισθός θα αναπροσαρμόζεται για πρώτη φορά την 1η Ιανουαρίου 2024 και στη συνέχεια κάθε δύο χρόνια με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Από news