Το υπουργείο Οικονομικών σκοπεύει να παραπέμψει στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου απόφαση για τις εταιρείες διαχείρισης επισφαλών δανείων και την αρμοδιότητά τους να διενεργούν πλειστηριασμούς, που υποδηλώνει νέο και σοβαρό πρόβλημα για την υλοποίηση των τιτλοποιήσεων δανείων «Ηρακλής».

Δεδομένου ότι θα χρειαστούν αρκετοί μήνες για να ληφθεί απόφαση επί της προσφυγής στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, τίθεται υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα των υπαλλήλων να προβαίνουν σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως πλειστηριασμοί ακινήτων. Η εξέλιξη αυτή, όπως εκτιμούν εκπρόσωποι των εταιρειών διαχείρισης, θα αποτελέσει ισχυρό πλήγμα για τις τιτλοποιήσεις της «Ηρακλής», οι οποίες εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τα αναμενόμενα έσοδα από ρευστοποιήσεις ακινήτων.

Μέχρι σήμερα, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν ενταχθεί στο σχήμα τιτλοποίησης «Ηρακλής» επισφαλών δανείων ύψους 47,9 δισ. ευρώ και έχουν λάβει την εγγύηση του ελληνικού κράτους για 18,7 δισ. ευρώ. Η κρατική εγγύηση σημαίνει ότι εάν τα έσοδα που θα ληφθούν από αυτά τα δάνεια μέσω της ρύθμισης και της ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή των δημοπρασιών, δεν επαρκούν για την πληρωμή των επενδυτών που έχουν επενδύσει στα ομόλογα που εκδόθηκαν στο πλαίσιο των τιτλοποιήσεων, το κράτος θα υποχρεωθεί να καλύψει αυτή τη ζημία μέσω των εγγυήσεων που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του καθεστώτος.

Το ζήτημα αν οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης έχουν την εξουσία να διενεργούν πλειστηριασμούς προέκυψε μετά από πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που απαγορεύει τους πλειστηριασμούς ακινήτων από εταιρείες που ενεργούν ως διαχειριστές κεφαλαίων που έχουν αγοράσει επισφαλή δάνεια στο πλαίσιο του μηχανισμού κρατικής εγγύησης «Ηρακλής». Το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε τρεις διαδοχικές αποφάσεις για το θέμα, οι οποίες δεν προκάλεσαν σύγχυση, καθώς η πρώτη απαγορεύει το σχετικό δικαίωμα στις εταιρείες διαχείρισης, σε αντίθεση με τις άλλες δύο που νομιμοποιούν το δικαίωμά τους να προχωρήσουν σε πλειστηριασμούς ακινήτων.

Η σύγχυση έχει προκληθεί από ένα νομοθετικό κενό που υπάρχει στους δύο νόμους τιτλοποιήσεων, το οποίο επιτρέπει διαφορετικές ερμηνείες στο κρίσιμο ζήτημα των πλειστηριασμών, στο οποίο η εφαρμογή βασίζεται σε σημαντικό βαθμό των επιχειρηματικών σχεδίων για τις τιτλοποιήσεις που έχουν συμπεριληφθεί στο « Ηρακλής.”

Η απόφαση προσφυγής στην Ολομέλεια αντιπροσωπεύει μια υποχώρηση του υπουργείου από την αρχική του πρόθεση να επιλύσει το ζήτημα νομοθετικά, άροντας το νομικό κενό.

Από news