Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Κύπρο να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ για τον φόρο προστιθέμενης αξίας για κατοικίες, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη στη Λευκωσία, η οποία περιλαμβάνεται στο πακέτο παραβάσεων της Επιτροπής του Ιουνίου. Εάν η Κύπρος δεν συμμορφωθεί έγκαιρα με το δίκαιο της ΕΕ, η Επιτροπή θα μπορούσε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο για την αδυναμία της να εφαρμόσει σωστά τους κανόνες ΦΠΑ της ΕΕ για κατοικίες που αγοράζονται ή κατασκευάζονται στην Κύπρο.

Η Κύπρος επιτρέπει μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5% στα πρώτα 200 τετραγωνικά μέτρα κατοικιών που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη, χωρίς άλλους περιορισμούς.

Η Οδηγία ΦΠΑ επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στη στέγαση ως μέρος μιας κοινωνικής πολιτικής. Ωστόσο, το ευρύ πεδίο εφαρμογής της κυπριακής νομοθεσίας και η έλλειψη περιορισμών σε αυτήν υποδηλώνουν ότι το μέτρο υπερβαίνει αυτόν τον στόχο, υποστηρίζει η Επιτροπή. Ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το εισόδημα, την περιουσία και την οικονομική κατάσταση του δικαιούχου, των μελών της οικογένειας που θα διαμένουν στην κατοικία και της μέγιστης συνολικής επιφάνειας των οικείων κατοικιών.

Από news