Η Fitch Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε BB+ με σταθερή προοπτική την Παρασκευή, φτάνοντάς την σε ένα βήμα από την επενδυτική βαθμίδα.

Η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει τις βελτιωμένες δημοσιονομικές προοπτικές της χώρας, τους μειωμένους κινδύνους στον τραπεζικό τομέα, τη διαρθρωτική δυναμική, τις μακροοικονομικές προοπτικές και την κεκτημένη ταχύτητα των μεταρρυθμίσεων, την επιβράδυνση του πληθωρισμού και το σταθερό κόστος χρηματοδότησης.

Ο Fitch αναμένει τώρα καλύτερα αποτελέσματα ελλείμματος και χρέους και βελτιωμένες προβλέψεις για το 2022-24, χάρη στην ισχυρότερη ονομαστική ανάπτυξη και την ευνοϊκή δομή εξυπηρέτησης του χρέους.

Προβλέπει περαιτέρω μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης στο 1,8% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το 2024 από εκτιμώμενο 3,8% το 2022. Αυτό συνεπάγεται πλεόνασμα 0,9% το 2024 (και ισορροπημένη θέση το 2023). Ο οργανισμός σίγουρα υπογραμμίζει κάποια αβεβαιότητα σχετικά με τις δημοσιονομικές πολιτικές μετά τις επερχόμενες κοινοβουλευτικές εκλογές, αλλά οι κίνδυνοι μετριάζονται από την ευρεία δέσμευση και το πρόσφατο ιστορικό δημοσιονομικής σύνεσης.

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας δήλωσε αμέσως μετά την έκδοση της έκθεσης ότι η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας από την Fitch Ratings «επιβεβαιώνει ότι ο εθνικός στόχος για επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας έως το 2023 –με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία– είναι εφικτός».

Από news