Η Fitch Ratings επιβεβαίωσε την Παρασκευή την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο «BB», δύο βαθμίδες κάτω από την επενδυτική βαθμίδα, καθώς και τη διατήρηση της θετικής προοπτικής της χώρας.

Όπως εξήγησε το πρακτορείο, η Ελλάδα έχει υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα που ξεπερνά κατά πολύ τον διάμεσο «BB» και «BBB». Οι βαθμολογίες στους δείκτες διακυβέρνησης και ανθρώπινης ανάπτυξης είναι από τις υψηλότερες σε αυτήν την κλίμακα. Αυτά τα πλεονεκτήματα, ωστόσο, προσκρούουν σε πολύ υψηλά, αν και μειούμενα, επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) και πολύ μεγάλα αποθέματα δημόσιου και εξωτερικού χρέους.

Στις 8 Ιουλίου ο Fitch επιβεβαίωσε επίσης την αξιολόγηση «BB» με θετική προοπτική που είχε δώσει στην αρχή του έτους, δύο βαθμίδες κάτω από την επενδυτική αξιολόγηση.

Στις 16 Σεπτεμβρίου, τόσο η DBRS όσο και η Moody’s κράτησαν την Ελλάδα σε αδιέξοδο. Το πρώτο τοποθετεί τη χώρα στο «BB (υψηλό)» με σταθερή προοπτική, που σημαίνει ότι η Ελλάδα παραμένει μια βαθμίδα κάτω από την επενδυτική βαθμίδα.

Από την πλευρά της, η Moody’s είχε αλλάξει τελευταία φορά την αξιολόγηση της Ελλάδας τον Νοέμβριο του 2020. Την είχε αναβαθμίσει σε «Ba3» με σταθερή προοπτική, δηλαδή τρεις βαθμίδες κάτω από την επενδυτική βαθμίδα.

Η S&P είχε αναβαθμίσει την Ελλάδα σε «BB+» με σταθερή προοπτική στις 22 Απριλίου. Με άλλα λόγια, τη θεωρεί ένα βήμα κάτω από το επενδυτικό επίπεδο.

Από news