Η φορολογική επιβάρυνση που συνεπάγεται η απόκτηση, κατοχή και αξιοποίηση ακινήτων στην Ελλάδα έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αλλά εξακολουθεί να έχει πολλά περιθώρια μείωσης, ειδικά σε σύγκριση με ορισμένες από τις γειτονικές χώρες, όπως η Bulgaria.rou

Στελέχη του κλάδου σημειώνουν ότι η περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερο κόστος ενοικίασης καθώς θα μείωνε την επιβάρυνση των ιδιοκτητών, παρέχοντας έτσι το σχετικό κίνητρο για χαμηλότερες τιμές. Ωστόσο, ορισμένοι επαγγελματίες είναι πιο δύσπιστοι για την αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας κίνησης, καθώς δεν είναι βέβαιο ότι η μείωση του επιτοκίου θα είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, ειδικά αν ληφθούν υπόψη τα αδήλωτα εισοδήματα που διακινούνται στην αγορά ακινήτων.

Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα εμφανίζεται περίπου στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όσον αφορά τη φορολογική επιβάρυνση των ακινήτων, μετά τον εξορθολογισμό των τελευταίων ετών. Αν και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά ζητήματα, όπως η δομή του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), που «τιμωρεί» όσους έχουν αξία άνω των 400.000 ευρώ, μέσω του συμπληρωματικού φόρου, η εικόνα είναι πολύ καλύτερη από ό,τι πριν από μερικά χρόνια, όταν η Ελλάδα φορολογούσε σημαντικά η κατοχή καθώς και η αξιοποίηση και αγοραπωλησία ακινήτων.

Μετά τις πρόσφατες αλλαγές σε αξίες ζώνης και φορολογικούς συντελεστές, ο ΕΝΦΙΑ μειώθηκε έως και 40% για το 80% των ιδιοκτητών, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Προβλέπεται περαιτέρω μείωση φόρου 10% εάν το ακίνητο είναι ασφαλισμένο έναντι φυσικών καταστροφών.

Η Ελλάδα έχει πλέον εξορθολογίσει σημαντικά το κόστος αγοράς και πώλησης, καθώς στο παρελθόν επιβαλλόταν φόρος μεταβίβασης 8%-10% της αξίας του ακινήτου, ενθαρρύνοντας τη φοροδιαφυγή. Σήμερα αυτό έχει μειωθεί στο 3%, ενώ αν πρόκειται για αγορά πρώτης κατοικίας υπάρχει αφορολόγητο όριο έως και 275.000€. Επομένως, ο υπολογισμός των λοιπών δαπανών (π.χ. αμοιβή μεσίτη, συμβολαιογραφική αμοιβή, τέλος εγγραφής στο κτηματολόγιο και υποθηκοφυλακείο), το συνολικό κόστος για την αγορά και μετέπειτα πώληση ενός ακινήτου (που ενδιαφέρει και ξένους επενδυτές), περιορίζεται σε περίπου το 8,5% της αξίας του ακινήτου, έναντι 16,45% στην Ισπανία, 13% στη Γερμανία και 13,6% στην Ιταλία. Ωστόσο, στη γειτονική Βουλγαρία το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε μόλις 7,7%.

Από news