Οι οφειλές του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για φέτος μειώνονται κατά 34,3% σε σχέση με τον ΕΝΦΙΑ που κατέβαλαν οι ιδιώτες φορολογούμενοι το 2018.

Πριν από πέντε χρόνια ο ΕΝΦΙΑ που επιβλήθηκε στους μεμονωμένους ιδιοκτήτες ακινήτων ήταν 2,642 δισ. ευρώ, ενώ φέτος είναι μόλις 1,734 δισ. ευρώ. Ουσιαστικά ο ΕΝΦΙΑ μειώθηκε κατά 908 εκατ. ευρώ από το 2018 μέχρι σήμερα.

Εξάλλου, σύμφωνα με τα στατιστικά της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Αττική θα αποτελούν το 53% του φετινού ΕΝΦΙΑ, ενώ αποτελούν το 36% των ιδιοκτητών ακινήτων που καλούνται να πληρώσουν φόρο ακινήτων.

Επίσης, προκύπτει ότι με βάση τους φορολογητέους συντελεστές ακινήτων (τις λεγόμενες «αντικειμενικές αξίες») η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων ανέρχεται σε 769 δισ. ευρώ, από 600 δισ. ευρώ το 2018 – δηλαδή έχει αυξηθεί κατά 28,1%. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει είναι ότι η μέση αξία της ακίνητης περιουσίας στη χώρα ανέρχεται σε 124.923 € ανά περιουσιακό στοιχείο.

Από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι 7.178.651 φυσικά πρόσωπα έπρεπε να πληρώσουν τον κύριο φόρο ακινήτων ύψους 2,147 δισ. ευρώ. Ωστόσο, μετά από εκπτώσεις και φοροαπαλλαγές 413 εκατ. ευρώ, το ποσό που καλούνται να πληρώσουν 6.095.089 φορολογούμενοι ανήλθε σε 1,734 δισ. ευρώ. Για τις 64.363 επιχειρήσεις, η εφορία επιβεβαίωσε οφειλές ΕΝΦΙΑ ύψους 534,3 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός φόρος ακινήτων από φορολογούμενους και εταιρείες ανέρχεται σε 2,268 δισ. ευρώ.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην περιοχή της Αττικής θα καλύψουν το 53,05% του ΕΝΦΙΑ, καθώς 2.223.699 ιδιοκτήτες (ιδιώτες και επιχειρήσεις) θα πληρώσουν 1,2 δισ. ευρώ. Η αξία των ακινήτων που κατέχουν οι κάτοικοι της Αττικής ανέρχεται στα €408 δισ. Οι ιδιοκτήτες στην Αττική θα πληρώσουν 20% λιγότερο φόρο σε σχέση με το 2018.

Η περιφέρεια Ιονίων Νήσων καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση στον ΕΝΦΙΑ: Συγκεκριμένα, οι 138.816 ιδιοκτήτες έχουν ακίνητη περιουσία αξίας 16,33 δισ. ευρώ. Ο οφειλόμενος φόρος ανέρχεται σε 49,44 εκατ. ευρώ. Κατά μέσο όρο θα πληρώσουν το ποσό των 356 € έναντι 520 € το 2018.

Από news