Ο ελληνικός προϋπολογισμός βελτίωσε τον στόχο του πέρυσι

Ο ελληνικός κρατικός προϋπολογισμός κατέγραψε έλλειμμα 11,656 δισ. ευρώ το 2022, κάτω από τον δημοσιονομικό στόχο για έλλειμμα 13,4 δισ. ευρώ και έλλειμμα 14,872 δισ. ευρώ το 2021, αναφέρει σε έκθεσή του την Τετάρτη το υπουργείο Οικονομικών.

Τα πρωτογενή αποτελέσματα του κρατικού προϋπολογισμού έδειξαν έλλειμμα 6,652 δισ. ευρώ, κάτω από τον δημοσιονομικό στόχο για έλλειμμα 8,506 δισ. ευρώ και πρωτογενές έλλειμμα 10,327 δισ. ευρώ το 2021.

Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 59,623 δισ. ευρώ το 2022, 0,4% χαμηλότερα από τον στόχο του προϋπολογισμού, ενώ τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ήταν 65,775 δισ. ευρώ, 0,1% κάτω από τον στόχο.

Τα φορολογικά έσοδα ήταν 55,217 δισ. ευρώ, 0,1% πάνω από τον στόχο, με έσοδα από ΦΠΑ 116 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο, έσοδα ειδικού φόρου κατανάλωσης 89 εκατ. ευρώ κάτω από τον στόχο, φόρους ακινήτων 165 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο και έσοδα φόρου εισοδήματος 331 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο .

Τα έσοδα από κοινωνικές εισφορές ήταν 56 εκατ. ευρώ, 1 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο, οι μεταβιβάσεις ανήλθαν σε 6,357 δισ. ευρώ, 548 εκατ. ευρώ κάτω από τον στόχο, οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν σε 833 εκατ. ευρώ, 51 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο, ενώ τα έσοδα από πωλήσεις παγίου Το ενεργητικό ανήλθε σε 12 εκατ. ευρώ, 1 εκατ. ευρώ κάτω από τον στόχο.

Οι φορολογικές δηλώσεις ανήλθαν σε 6,153 δισ. ευρώ, 159 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 3,581 δισ. ευρώ, 878 εκατ. ευρώ κάτω από τον στόχο.

Οι δαπάνες του προϋπολογισμού ανήλθαν σε 71,28 δισεκατομμύρια ευρώ, 2,7% χαμηλότερες από τους στόχους αλλά αυξήθηκαν κατά 1,53 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2021.

Από news