Ο ελληνικός κρατικός προϋπολογισμός παρέμεινε σε θετική πορεία τον Μάιο με τα φορολογικά έσοδα να υπερβαίνουν τον στόχο κατά 9,3% σε μηνιαία βάση.

Το υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 5,15 δισ. ευρώ τον Μάιο, 9,3% πάνω από τον στόχο, ενώ τα φορολογικά έσοδα ήταν 9,6% πάνω από τον στόχο την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου, συνολικού ύψους 22,95 δισ. ευρώ.

Ο προϋπολογισμός της γενικής κυβέρνησης εμφάνισε έλλειμμα 1,126 δισ. ευρώ το πενταμήνο, από δημοσιονομικό στόχο για έλλειμμα 4,446 δισ. ευρώ και έλλειμμα 4,066 δισ. ευρώ πέρυσι.

Πρωτογενές πλεόνασμα 2,289 δισ. ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου, έναντι δημοσιονομικού στόχου για έλλειμμα 1,396 δισ. ευρώ και πρωτογενές έλλειμμα 1,49 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2022.

Τα καθαρά έσοδα ήταν 26,241 δισ. ευρώ, 12,6% πάνω από τον στόχο, ενώ τα φορολογικά έσοδα ήταν 22,95 δισ. ευρώ, 9,6% πάνω από τον στόχο. Οι επιστροφές φόρων ανήλθαν συνολικά σε 2,71 δισ. ευρώ, 459 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο, ενώ τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ήταν 1,95 δισ. ευρώ, 240 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο.

Οι δαπάνες του προϋπολογισμού ανήλθαν σε 27,37 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου, 383 εκατ. ευρώ κάτω από τον στόχο, αλλά 1,015 δισ. ευρώ πάνω από την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αντανακλώντας τις υψηλότερες κεφαλαιουχικές δαπάνες. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ήταν 470 εκατ. ευρώ κάτω από τον στόχο.

Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 3,88 δισ. ευρώ, 87 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο. Τον Μάιο, τα έσοδα του προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5,18 δισ. ευρώ, 426 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο.

Από news