Ο δείκτης ελληνικού οικονομικού κλίματος αυξήθηκε στις 104,3 μονάδες τον Δεκέμβριο από 101,4 τον Νοέμβριο, φθάνοντας στα υψηλά εννέα μηνών, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Στη μηνιαία έκθεσή του, το ΙΟΒΕ ανέφερε ότι αυτή η εξέλιξη ήταν σύμφωνη με την τάση που επικρατεί στην Ευρώπη και αντανακλούσε βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών, κυρίως στον τομέα της μεταποίησης και σε μικρότερο βαθμό στον τομέα των υπηρεσιών, ενώ η εμπιστοσύνη των καταναλωτών ανέκαμψε στα επίπεδα των αρχών του 2021. Από την άλλη πλευρά, οι προσδοκίες στο λιανικό εμπόριο επιδεινώθηκαν παρά την περίοδο των εορτών, όπως και στις ιδιωτικές κατασκευές.

Οι αβεβαιότητες που σχετίζονται με τον πληθωρισμό και το ευρύτερο διεθνές περιβάλλον παραμένουν ισχυρές, αλλά έχουν ενσωματωθεί στις επιχειρηματικές προσδοκίες και σταδιακή αποδυνάμωση των αβεβαιοτήτων αναμένεται αργότερα φέτος. Το ΙΟΒΕ ανέφερε ότι ο δείκτης οικονομικού κλίματος μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω, όπως συμβαίνει συνήθως σε προεκλογικές περιόδους, με τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να αναμένουν μέτρα προς όφελός τους.

Οι επιχειρηματικές προσδοκίες στον τομέα της μεταποίησης κατέγραψαν σημαντική εξασθένηση των αρνητικών εκτιμήσεων για νέες παραγγελίες, ενώ οι εκτιμήσεις για τις τάσεις της παραγωγής τους επόμενους μήνες αυξήθηκαν ελαφρά.

Στον κατασκευαστικό τομέα, οι αρνητικές εκτιμήσεις για την παραγωγή μειώθηκαν σημαντικά, στο λιανικό εμπόριο οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις, στον τομέα των υπηρεσιών οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων άλλαξαν ελαφρά, ενώ οι αρνητικές εκτιμήσεις των νοικοκυριών για τα οικονομικά της χώρας μειώθηκαν αισθητά. με εκτιμήσεις για τα δικά τους οικονομικά.

Από news