Ο ΔΑΑ ετοιμάζεται για εισαγωγή στην Αθήνα

Οι δύο βασικοί μέτοχοι του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία για τις βασικές παραμέτρους της εισαγωγής του στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αν και υπάρχουν ακόμη ορισμένες κρίσιμες λεπτομέρειες που πρέπει να διευκρινιστούν, κυρίως που σχετίζονται με θέματα εταιρικής διακυβέρνησης μετά την εισαγωγή, εκτιμάται ότι όλες οι εκκρεμότητες θα εκκαθαριστούν εντός των πρώτων εβδομάδων του Ιανουαρίου και θα προχωρήσει η σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου εισαγωγής. ώστε να προχωρήσει στην έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Εκτιμάται ότι η διαδικασία, εκτός απρόβλεπτων περιστάσεων, θα μπορούσε να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2023.

Εκτός από το ταμείο κρατικών περιουσιακών στοιχείων TAIPED, το οποίο κατέχει μερίδιο 30% που θα κατανεμηθεί κατά την εισαγωγή, είναι επίσης το κρατικό Υπερταμείο (HCAP) με 25%, το οποίο θα διατηρήσει στο χαρτοφυλάκιό του, η AviAlliance GmbH (26,7%) και η AviAlliance Capital GmbH (13,3). %), και οι δύο ελέγχονται από το καναδικό ασφαλιστικό ταμείο PSP Investments, και την οικογένεια Δημήτρη Κοπελούζου (5%).

Η Καθημερινή κατανοεί ότι η συμφωνία του κράτους με την PSP Investments (η οποία ελέγχει συνολικά το 40% και τη διοίκηση) προβλέπει το δικαίωμα της τελευταίας να αποκτήσει, κατά την εισαγωγή των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ, επιπλέον 10% με σημαντικό premium σε σχέση με την τιμή της μετοχής που θα διαμορφωθεί κατά τη δημόσια εγγραφή. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, η κεφαλαιοποίηση που μπορεί να πετύχει ο ΔΑΑ είναι περίπου 3 δισ. ευρώ.

Οι ίδιες πηγές εξηγούν ότι η υψηλή μερισματική της απόδοση διαχρονικά, σε συνδυασμό με τις προοπτικές ανάπτυξης και το επιτυχημένο ιστορικό της διοίκησης, καθώς και η παράταση της σύμβασης παραχώρησης έως το 2046, που ψηφίστηκε το 2019, μπορούν να διαφυλάξουν σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον και από τους δύο θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές.

Αυτό σημαίνει ότι τα κρατικά έσοδα από την εισαγωγή, εάν ληφθεί υπόψη το ασφάλιστρο 10%, θα μπορούσαν να πλησιάσουν ή και να ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ. Παράλληλα, το κράτος θα διατηρήσει ποσοστό 25% το οποίο θα παραμείνει στο χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου και το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί ανά πάσα στιγμή, αφού πλέον θα είναι εισηγμένο στην ελεύθερη αγορά.

Είναι κρίσιμο, με το χρηματιστήριο να εισαχθεί στο χρηματιστήριο, η υπόλοιπη συμμετοχή του κράτους θα αποκτήσει μετρήσιμη αξία.

Από news