Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης περιέχουν πιο ευνοϊκές προτάσεις για χώρες με υψηλό χρέος όπως η Ελλάδα. Αφορούν τη θέσπιση σταδιακού στόχου για τον δείκτη χρέους 90% για τις χώρες «υψηλού κινδύνου», ο οποίος για την Ελλάδα κρίνεται απόλυτα διαχειρίσιμος αλλά και θετικός για την πορεία της αξιολόγησής της.

Η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt ανέφερε ότι οι Βρυξέλλες θέλουν να δώσουν στα κράτη μέλη περισσότερο χρόνο για να μειώσουν το χρέος τους, ενώ στο μέλλον θα έρθει σε συμφωνία με κάθε κυβέρνηση ξεχωριστά για ένα εξατομικευμένο πολυετές σχέδιο μείωσης του χρέους, με στόχο την απλοποίηση των κανόνων και την ενίσχυση της εποπτείας .

Ο πυρήνας αυτής της μεταρρύθμισης είναι η κατάργηση του λεγόμενου κανόνα του «ένα εικοστού», που εισήχθη μετά την κρίση χρέους στην ευρωζώνη. Ορίζει ότι μια χώρα πρέπει να μειώσει το χρέος της κατά το 1/20 της διαφοράς του υφιστάμενου χρέους και το όριο του 60% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος ετησίως, ώστε σε 20 χρόνια το χρέος να μειωθεί στο 60% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Βρυξέλλες θα διατηρήσουν το ανώτατο όριο του δείκτη χρέους στο 60% του ΑΕΠ ως μακροπρόθεσμο στόχο, καθώς και στο 3% για το έλλειμμα, καθώς θεωρείται σημαντική δέσμευση για δημοσιονομική πειθαρχία. Ωστόσο, η Επιτροπή προτείνει έναν νέο κανόνα, σύμφωνα με τον οποίο οι «χώρες υψηλού κινδύνου» (με δείκτη χρέους άνω του 90%, όπως η Ιταλία και η Ελλάδα) θα πρέπει να ακολουθήσουν μια βιώσιμη τροχιά μείωσης του χρέους εντός τεσσάρων ετών προς το ορόσημο 90%. Μόλις το φτάσουν, θα θεωρούνται χώρες «μεσαίου κινδύνου» και μπορούν να επιβραδύνουν την πτώση τους στο 60%. Κάθε κυβέρνηση μπορεί επίσης να διαπραγματευτεί με την Επιτροπή για την παράταση της τετραετούς περιόδου έως και τρία χρόνια.

Για την Ελλάδα, αυτός ο κανόνας θεωρείται απόλυτα διαχειρίσιμος. Την επόμενη τετραετία, δηλαδή το 2026, το ελληνικό χρέος εκτιμάται ότι θα είναι γύρω στο 140% (από 193% το 2021 και 169% φέτος), λένε στην Καθημερινή έγκυρες πηγές, με βάση πολύ συντηρητικές προβλέψεις για την ανάπτυξη του ονομαστικού ΑΕΠ. καθώς και ο πληθωρισμός.

Από news