Η κυβέρνηση πρόκειται να ξεκινήσει αλλαγές στο νομικό πλαίσιο και πιθανώς στη φορολογία για περίπου 145.000 κατοικίες στην Ελλάδα.

Η αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, με τα έσοδα του κράτους σχεδόν δεκαπλασιασμένα σε μια τετραετία και σήμερα να ανέρχονται σε 530 εκατ. ευρώ, οδηγεί την κυβέρνηση σε περαιτέρω παρεμβάσεις με στόχο την ομαλή λειτουργία του κλάδου και την αποφυγή ακόμη και μεγαλύτερα προβλήματα για όσους αναζητούν ακίνητο για μακροχρόνια μίσθωση.

Πηγές λένε ότι οι παρεμβάσεις πρόκειται να ξεκινήσουν από το μηδέν, με την κυβέρνηση να προτείνει τον διαχωρισμό των ιδιωτών από τις εταιρείες, για να διαχωρίσει τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων από τους ιδιοκτήτες που έχουν ένα ή δύο ακίνητα.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση θέλει να καθορίσει έναν μέγιστο αριθμό ημερών κατά τις οποίες ένα ακίνητο μπορεί να διατίθεται ετησίως για βραχυχρόνια μίσθωση (σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές). Εν προκειμένω, το θεσμικό πλαίσιο υπάρχει, αλλά δεν έχει εκδοθεί ποτέ σχετική υπουργική απόφαση που να θέτει χρονικά όρια και περιορισμούς στον αριθμό των κατοικιών που μπορεί να διαθέσει ο κάθε ιδιοκτήτης για βραχυχρόνια μίσθωση.

Σε ό,τι αφορά τους διαχειριστές ακινήτων και τις μεγάλες εταιρείες που διαθέτουν πολυκατοικίες θα πρέπει να μετατραπούν σε νομικά πρόσωπα και να λάβουν ειδικό σήμα λειτουργίας. Για αυτές τις περιπτώσεις, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής τέλους διαμονής και ΦΠΑ, όπως ισχύει σήμερα για τα ξενοδοχεία.

Σήμερα, οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα μέσω πλατφορμών τύπου Airbnb απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, αλλά από το 2025 θα επιβάλλεται πανευρωπαϊκός ΦΠΑ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Σημειώνεται ότι ο ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο διαμορφώνεται στο 6% (διατηρείται ο μειωμένος συντελεστής που αποφασίστηκε κατά την πανδημία), ενώ το τέλος διαμονής για ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα ανέρχεται από 0,50 έως 4 ευρώ ανάλογα με τον τύπο της εγκατάστασης.

Τέλος, θα καθιερωθεί αμοιβή η οποία θα χρηματοδοτεί δομές φιλοξενίας δημοσίων υπαλλήλων όπου δεν μπορούν να βρουν στέγη με προσιτό ενοίκιο.

Από news