Βαθιά δυσαρέσκεια μεταξύ των γιατρών που εργάζονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) αποκαλύπτει πρόσφατη έρευνα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Σχεδόν οι μισοί γιατροί (50%) είναι δυσαρεστημένοι με το σύστημα υγείας της χώρας, με ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό νεότερων γιατρών (85,7%) να εκφράζει δυσαρέσκεια. Οι πολίτες, από την άλλη, τείνουν να είναι πιο επιεικής με το σύστημα, με το 41,5% να εκφράζει ικανοποίηση έναντι του 31,2% που ήταν δυσαρεστημένοι. Ένα άλλο 26,3% δεν είναι ούτε ικανοποιημένο ούτε δυσαρεστημένο με το σύστημα.

Η GPO διεξήγαγε τη δημοσκόπηση τον Απρίλιο για λογαριασμό του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και περιλάμβανε 1.200 πολίτες και 700 γιατρούς, με σκοπό τη μελέτη της κατάστασης της υγείας στην Ελλάδα και την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας. Παραδόξως, τα επίπεδα ικανοποίησης παραμένουν σχεδόν τα ίδια όταν οι ερωτηθέντες ερωτώνται συγκεκριμένα για τη δημόσια υγειονομική περίθαλψη, παρά το γεγονός ότι η έννοια της υπηρεσίας υγειονομικής περίθαλψης συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα.

Υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας εκφράζουν οι γυναίκες, τα άτομα ηλικίας 25 έως 44 ετών (έως και 51% δηλώνουν ικανοποιημένα) και τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω. Από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι ηλικίας 45 έως 64 ετών, που είναι σε μεγάλο βαθμό «καταναλωτές» υπηρεσιών υγείας, είναι και οι πιο δυσαρεστημένοι με το σύστημα. Το 35,1% είπε ότι η ποιότητα των υπηρεσιών έχει βελτιωθεί τα τελευταία δύο με τρία χρόνια, το 34,5% ότι έχει παραμείνει ίδια και το 22,6% ότι έχει χειροτερέψει. Για την ίδια περίοδο, το 65,1% έκρινε ότι το κόστος των ιατρικών υπηρεσιών έχει αυξηθεί, το 5,4% ότι μειώθηκε και το 23,6% ότι παρέμεινε το ίδιο.

Όταν οι γιατροί ρωτήθηκαν για την αξιολόγηση του συστήματος υγείας, η εικόνα επιδεινώθηκε. Μόνο το 25,7% των γιατρών αξιολογεί θετικά το σύστημα υγείας (δημόσιο και ιδιωτικό) στην Ελλάδα, το 49,7% δίνει αρνητική βαθμολογία και το 22,9% δεν δίνει ούτε θετική ούτε αρνητική βαθμολογία.

Από news