Οι γιατροί που εργάζονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) θα μπορούν από τώρα, υπό προϋποθέσεις, να ασκούν ιδιωτική πρακτική και να συνεργάζονται με ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας.

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ομάδων νοσοκομείων ανά ειδικότητα στις οποίες θα εκπαιδεύονται γιατροί προκειμένου να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπειρία στον κλάδο τους.

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε την Πέμπτη το προσχέδιο, οι διατάξεις του οποίου αλλάζουν τις εργασιακές σχέσεις των γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία και θίγει για πρώτη φορά το θέμα της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

«Αναμένεται να ενισχυθεί αριθμητικά και ουσιαστικά το ιατρικό προσωπικό της χώρας και οι συνθήκες εργασίας του, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας προς όφελος των Ελλήνων πολιτών», αναφέρει το υπουργείο.

Το προσχέδιο προβλέπει ότι εφόσον οι γιατροί συμμετέχουν τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα στην ολοήμερη –εκτός κανονικού ωραρίου και εφημερίας– λειτουργίας του νοσοκομείου, θα μπορούν να έχουν ιδιωτικό ιατρείο ή να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες.

Αυτό θα μπορούσε να γίνει δύο φορές την εβδομάδα με οποιαδήποτε ιδιότητα συμπεριλαμβανομένου του συμβούλου, σε ιδιωτική κλινική ή ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο, με απόφαση του διευθυντή του νοσοκομείου.

Από την πλευρά τους, οι ιδιώτες γιατροί θα μπορούν να εργάζονται με μερική απασχόληση σε νοσοκομεία. Οι θέσεις μερικής απασχόλησης θα προκηρυχθούν σε μονάδες υγείας πιο απομακρυσμένων περιοχών και για σπανιότερες ειδικότητες.

Τριετής θα είναι η θητεία των ιατρών μερικής απασχόλησης, οι οποίοι θα υποχρεούνται να εργάζονται τρεις ημέρες την εβδομάδα με επτάωρο συνεχές πρωινό τακτικό ωράριο και να συμμετέχουν στις εφημερίες των νοσοκομείων.

Από news