Τράπεζες και εταιρείες που διαχειρίζονται επισφαλή δάνεια ανησυχούν ενόψει του επερχόμενου δύσκολου χειμώνα από πλευράς ενεργειακών επιτοκίων, της νέας αύξησης των επιτοκίων που αναμένεται να ανακοινώσει την Πέμπτη η ΕΚΤ και των αυξημένων υποχρεώσεων που δημιουργεί αυτή η περίοδος για τα νοικοκυριά στην αρχή. της σχολικής χρονιάς.

Στελέχη τραπεζών και υπηρεσιών εξυπηρέτησης εξετάζουν το ενδεχόμενο λήψης μέτρων για τη βοήθεια των δανειοληπτών και παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής η πορεία εξυπηρέτησης των δανείων εξελίσσεται ομαλά, όλοι αναγνωρίζουν τη σκοπιμότητα να υπάρξει ένα οπλοστάσιο μέτρων εάν επιδεινωθούν οι συνθήκες.

Σύμφωνα με πηγές, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στους δανειολήπτες που είναι συνεπείς με τις αποπληρωμές τους, με στόχο να διατηρηθούν ζωντανά τα εξυπηρετούμενα χαρτοφυλάκια των τραπεζών και ιδιαίτερα σε όσους έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους και συνεχίζουν να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς. Στόχος είναι να αποτραπεί η μετατροπή αυτών των δανείων σε μη εξυπηρετούμενα και να προστατευθούν οι ρυθμίσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.

Αρμόδιες τραπεζικές πηγές επιμένουν ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν σκέψεις για οριζόντια μέτρα και ότι τυχόν ρυθμίσεις γίνονται κατόπιν αιτήματος των οφειλετών βάσει εξατομικευμένων λύσεων, όπως η μείωση των δόσεων του δανείου τους για λίγους μήνες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους πριν αναγκάζεται να αθετήσει μια πληρωμή.

Τραπεζικές πηγές εξηγούν ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στην εκτέλεση χαρτοφυλακίων με τη μορφή οριζόντιας διευκόλυνσης θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στις προβλέψεις που θα πρέπει να λάβουν οι τράπεζες. Κι αυτό γιατί ακόμη κι αν ένα δάνειο αναδιαταχθεί –δηλαδή χωρίς να γίνει κακό– περνά σε μια άλλη κατηγορία που απαιτεί αυξημένες προβλέψεις, που πλήττει άμεσα την κερδοφορία των τραπεζών και υπονομεύει την προσπάθεια διανομής μερισμάτων.

Δοκιμαστική πορεία για αποφάσεις στο άμεσο μέλλον θα είναι τα δάνεια που περιλαμβάνονται μέχρι τώρα στα κρατικά επιδοτούμενα προγράμματα Γέφυρα 1 και 2, για δάνεια που έχουν αρχίσει να λήγουν και των οποίων η συμπεριφορά θα κρίνει την αντοχή των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στη συνέχιση της εξυπηρέτησης τους. χρέη.

Από news