Η φορολογική διοίκηση (ΑΑΔΕ) και τα στελέχη που ετοιμάζονται να αναλάβουν τα ηνία στο υπουργείο Οικονομικών σκοπεύουν να καταπολεμήσουν τη φοροδιαφυγή λαμβάνοντας πρόσθετα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νέος σχεδιασμός περιλαμβάνει έμφαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση. Εντός του 2023 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ζητήσει την υποχρεωτική εφαρμογή του, αλλά η Ελλάδα θα πρέπει να ζητήσει εξαίρεση από τους κανόνες της ΕΕ, όπως έκαναν άλλες χώρες. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνει υποχρεωτική, αλλά σταδιακά, ώστε να την έχουν όλες οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες έως το 2024.

Ένα άλλο θέμα είναι τα κρυπτονομίσματα: Είναι ένα γκρίζο τοπίο, στο οποίο όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να θέσουν κάποιους κανόνες. Μέσα στο έτος αναμένεται να δημιουργηθεί ένα θεσμικό πλαίσιο. Τα περαιτέρω σχέδια περιλαμβάνουν μητρώο κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων. Ουσιαστικά θα δημιουργηθεί από την αρχή ένα νέο περιουσιακό μητρώο που θα περιλαμβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των φορολογουμένων.

Η ΑΑΔΕ προσβλέπει επίσης στην πρόσληψη νέων ελεγκτών, την αναγνώριση δαπανών μόνο μέσω ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίων, ψηφιακό πελατολόγιο για γιατρούς, δικηγόρους κ.λπ. και ψηφιακά δελτία αποστολής για τη διακίνηση εμπορευμάτων.

Από news