Τα τελευταία τρία χρόνια σηματοδότησε την αρχή μιας νέας εποχής στην πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το Σάββατο.

Μιλούσε σε εκδήλωση για το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, το οποίο βοηθά τις ελεγκτικές αρχές να εντοπίσουν το νήμα των παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και να αναζητήσουν όσους κατέχουν εταιρείες που επωφελούνται από τέτοιες δραστηριότητες.

Η κυβέρνηση, πρόσθεσε, ανέλαβε συνολικά εννέα πρωτοβουλίες και ξεκίνησε νέους στόχους και δράσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Μεταξύ αυτών είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της πέμπτης οδηγίας της ΕΕ για την καταπολέμηση του αδήλωτου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. την τροποποίηση του Ν. 4557 του 2018, που υποχρεώνει ορισμένες επιχειρήσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων· σύσταση της Ειδικής Γραμματείας για το Οικονομικό Έγκλημα (ΣΔΟΕ) του Υπουργείου Οικονομικών και τροποποίηση των προστίμων αυτής. δημοσίευση εθνικού καταλόγου όσων άσκησαν ή ασκούν σημαντικό δημόσιο λειτούργημα κ.λπ.

Από news