Οποιεσδήποτε εξελίξεις και αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας των βραχυχρόνιων μισθώσεων φαίνεται ότι θα αναβληθούν για το τέλος του τρέχοντος έτους.

Η επερχόμενη εκλογική περίοδος έχει βάλει σε αναμονή κάθε κίνηση για περαιτέρω ρύθμιση αυτής της αγοράς και κατά την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο, εκτιμούν φορείς του κλάδου, δεν προβλέπονται αλλαγές, για ευνόητους λόγους.

Θα ξεκινήσει μια διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το πώς ο κλάδος θα μπορούσε να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του. Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανέφερε η δικηγόρος Δάφνη Μπατσάρα στο πλαίσιο του Συνεδρίου Μικρής Διαμονής στην Αθήνα το περασμένο Σαββατοκύριακο, «δεν πρέπει να περιμένουμε να έρθει το κράτος να νομοθετήσει. Αντίθετα, εμείς οι ίδιοι ως κλάδος θα πρέπει να επεξεργαστούμε νομοθετικές προτάσεις για τη βελτίωση του καθεστώτος λειτουργίας της αγοράς».

Μία από τις αλλαγές που όπως φαίνεται θα εισαχθούν αφορά την επιβολή φόρου προστιθέμενης αξίας, μετά τη σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και φαίνεται ότι αυτό δεν θα τεθεί σε ισχύ πριν από τον Ιανουάριο του 2025, η αγορά προετοιμάζεται ήδη για αυτό, αφού όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν σταδιακά αυτήν την οδηγία.

Στην πράξη, σύμφωνα με στελέχη της ένωσης οικοδεσποτών βραχυπρόθεσμης ενοικίασης (STAMA) που συμμετείχαν στο συνέδριο, η επιβολή ΦΠΑ θα ωθήσει τους περισσότερους μεμονωμένους ιδιοκτήτες είτε να γίνουν επαγγελματίες οικοδεσπότες είτε να αναθέσουν τη διαχείριση της περιουσίας τους σε επαγγελματίες διαχειριστές.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΣΤΑΜΑ Νάσο Γαβαλά: «Οι εταιρείες θα βρουν τρόπο να αντισταθμίσουν την επιβολή ΦΠΑ μέσω των εξόδων μας, ενώ θα έχουμε και δικαιώματα, όπως πρόσβαση σε κεφάλαια. Ωστόσο, οι ιδιώτες μπορεί να χρειαστεί να γίνουν επαγγελματίες, ακόμη κι αν, όπως φαίνεται, ο ΦΠΑ θα καταβληθεί από τις ίδιες τις πλατφόρμες, μέσω των οποίων θα ενοικιάζονται τα ακίνητα». Η επιβολή ΦΠΑ θα πρέπει να είναι ο ίδιος συντελεστής που ισχύει για τα ξενοδοχεία (13%) και θα αφορά κάθε μίσθωση μικρότερη των 45 ημερών.

Με τη σειρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ Στράτος Παραδιάς σημείωσε ότι η ένωση ιδιοκτητών που διευθύνει έχει συνεργαστεί με το ΣΤΑΜΑ για να εκφράσουν από κοινού μια σειρά από αλήθειες και επιχειρήματα για τον κλάδο, που «μερικοί αποκρύπτουν επιδέξια», όπως σημείωσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ίδιο το κράτος θα πρέπει να διασφαλίσει μεγαλύτερη προσφορά ακινήτων προς ενοικίαση στους μόνιμους κατοίκους – π.χ. παροχή φορολογικών κινήτρων, όπως η μείωση των φορολογικών συντελεστών εάν πρόκειται για μακροχρόνιες μισθώσεις.

Από news