Μικρή πτώση στα επισφαλή δάνεια σημειώνει η Κύπρος

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΔΔ) στην Κύπρο στο τέλος Οκτωβρίου 2022 ανήλθαν σε 2,69 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 32 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου –με ημερομηνία αναφοράς την 31η Οκτωβρίου 2022– τα ΜΕΔ στο σύνολο των δανείων διαμορφώθηκαν στο 10,5% στο τέλος Οκτωβρίου, έναντι 10,6% τον προηγούμενο μήνα. Την ίδια περίοδο, τα συνολικά δάνεια μειώθηκαν στα 25,66 δισ. ευρώ, από 25,83 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2022. Επιπλέον, τα συνολικά αναδιαρθρωμένα δάνεια τον Οκτώβριο μειώθηκαν σε 3,09 δισ. ευρώ, έναντι 3,12 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, εκ των οποίων τα 1,29 δισ. ευρώ συνεχίζονται να ταξινομηθούν ως ΜΕΔ, έναντι 1,31 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Οι σωρευμένες απομειώσεις (προβλέψεις) τον Οκτώβριο του 2022 μειώθηκαν κατά 6 εκατ. ευρώ, σε 1,40 δισ. ευρώ, εκ των οποίων, αυτές που αφορούν τα ΜΕΔ είναι 1,27 δισ. ευρώ. Οι συνολικές σωρευτικές προβλέψεις έναντι των συνολικών ΜΕΔ διαμορφώθηκαν στο 47,3%, από 47% τον Σεπτέμβριο.

Τα ΜΕΔ των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων μειώθηκαν τον Οκτώβριο σε 1,03 δισ. ευρώ, από 1,04 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, εκ των οποίων τα 884 εκατ. ευρώ αφορούσαν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, έδειξαν τα στοιχεία της ΚΤΚ.

Από news