Τα επιτόκια των κυπριακών τραπεζών για καταθέσεις και στεγαστικά δάνεια των νοικοκυριών μειώθηκαν ελαφρά τον Ιανουάριο, ενώ τα επιτόκια για μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες αυξήθηκαν, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικών και Χρηματοοικονομικών Στατιστικών Φεβρουαρίου 2023.

Το επιτόκιο των καταθέσεων νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως ένα έτος κατέγραψε μείωση στο 0,24%, έναντι 0,35% τον προηγούμενο μήνα. Αντίθετα, το αντίστοιχο επιτόκιο καταθέσεων από μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις σημείωσε αύξηση 0,70%, έναντι 0,61% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο των δανείων για αγορά κατοικίας μειώθηκε στο 3,11%, έναντι 3,34% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το επιτόκιο της καταναλωτικής πίστης αυξήθηκε στο 4,68%, έναντι 4,21% τον Δεκέμβριο.

Παράλληλα, το επιτόκιο των δανείων προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις για ποσά έως 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε στο 4,82%, έναντι 4,71% τον προηγούμενο μήνα και το επιτόκιο των δανείων προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις για ποσά άνω των 1 εκατ. ευρώ σημείωσε αύξηση στο 5,37%, έναντι 3,52% τον Ιανουάριο.

Από news