Στους 16.597 ανήλθε ο αριθμός των ανέργων στην Κύπρο, όπως ήταν εγγεγραμμένοι στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου (ΣΤΑΤ) την Παρασκευή.

Πρόκειται για αύξηση 1.233 ατόμων ή 8%, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2022. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στους τομείς των χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, όπου καταγράφηκαν 588 περισσότεροι άνεργοι, δραστηριότητες διαμονής και σίτισης, με 503 περισσότερους εγγεγραμμένους ανέργους, μεταφορές και αποθήκευση με αύξηση 142, δημόσια διοίκηση με 75 επιπλέον, ενημέρωση και επικοινωνία με αύξηση 73, και δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής εργασίας, όπου καταγράφηκε αύξηση 70 ατόμων.

Ξεχωριστά, συνολικά 38 αναποδογυρισμένες επιταγές έχουν καταχωρηθεί στο Κεντρικό Μητρώο Πληροφοριών (CIR) για ακάλυπτες επιταγές τον Φεβρουάριο, σε σύγκριση με 23 τον Ιανουάριο, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ).

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, η αξία αυτών των επιταγών αυξήθηκε στα 101.065 ευρώ έναντι 59.817 ευρώ τον Ιανουάριο 2023 και 93.811 ευρώ τον Φεβρουάριο του 2022.

Από news