Οι Έλληνες εργαζόμενοι και συνταξιούχοι που είναι ασφαλισμένοι στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης της χώρας θα μπορούν σύντομα να έχουν πλήρη εικόνα των εργασιακών τους δεδομένων – δηλαδή την περίοδο κατά την οποία έχουν ασφαλιστεί, τις εισφορές που έχουν ήδη καταβάλει, καθώς και το πιθανό ύψος των οριστική σύνταξη.

Μάλιστα, αυτό θα γίνει χωρίς τη χρονοβόρα υποβολή αιτήσεων και την αναμονή σε ουρές στα ασφαλιστικά ταμεία ή την ανάγκη πληρωμής δικηγόρων για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Αντίθετα, θα γίνεται μέσω μιας εφαρμογής στον υπολογιστή ή το smartphone τους.

Πρόκειται για την πρόβλεψη του σχεδίου ψηφιοποίησης του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) μέσω ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο στοχεύει στη διαλειτουργικότητα των 88 διαφορετικών βάσεων δεδομένων του οργανισμού, καθώς και στα συστήματα του Κέντρου Συλλογής Κοινωνικών Οι Οφειλές Ασφαλείας (ΚΕΑΟ) επικοινωνούν με τα υπόλοιπα συστήματα του ΕΦΚΑ.

Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι που έχουν εγγραφεί στο νέο επικουρικό ταμείο, το Επικουρικό Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), μπορούν πλέον να βλέπουν τις συνολικές εισφορές που έχουν συγκεντρωθεί στον προσωπικό τους κουμπαρά.

Από news